Sony Xperia E5 - Menyunting video dengan aplikasi Penyunting video

background image

Menyunting video dengan aplikasi Penyunting video

Anda boleh menyunting video yang telah anda rakam dengan kamera anda. Sebagai

contoh, anda boleh memangkas video mengikut panjang yang diingini atau melaras

kelajuan video. Selepas anda menyimpan video yang disunting, versi asal video yang

tidak ditukar kekal pada peranti anda.

Untuk memangkas video

1

Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda sunting.

2

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .

3

Jika digesa, pilih

Editor Video kemudian ketik Potong.

4

Untuk mengalihkan bingkai pangkas ke bahagian lain garis masa, sentuh terus sisi

bingkai pangkas dan seretnya ke kedudukan yang dikehendaki, kemudian ketik

Guna.

5

Untuk menyimpan salinan video yang dipangkas, ketik

Simpan.

Untuk melaraskan kelajuan video

1

Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.

2

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .

3

Jika digesa, pilih

Editor Video kemudian ketik Kelajuan.

4

Buat pilihan, kemudian sentuh terus sisi garis masa dan seretnya ke kedudukan

yang diingini dan ketik

Guna.

5

Untuk menyimpan salinan video yang disunting, ketik

Simpan.

Untuk menangkap foto daripada video

1

Dalam Album, cari dan ketik video yang ingin anda mainkan.

2

Ketik skrin untuk memaparkan bar alat, kemudian ketik .

3

Jika digesa, pilih

Editor Video kemudian ketik Tangkapan Foto.

4

Dengan bantuan anak panah, atau dengan menyeret penanda pada bar

kemajuan, pilih bingkai yang diutamakan yang ingin anda tangkap, kemudian ketik

Simpan.