Sony Xperia E5 - Tetapan kamera video

background image

Tetapan kamera video

Untuk melaraskan tetapan kamera video

1

Aktifkan kamera.

2

Leret untuk

.

3

Untuk memaparkan tetapan, ketik .

4

Pilih tetapan yang anda mahu laraskan, kemudian lakukan perubahan anda.

Gambaran keseluruhan tetapan kamera video

Warna dan kecerahan

Anda boleh melaraskan warna dan kecerahan secara manual semasa ikon tetapan

warna dan kecerahan dipaparkan.

103

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Pemilihan pemandangan

Ciri Pemilihan pemandangan membantu anda menyediakan kamera dengan pantas

untuk situasi biasa menggunakan pemandangan video yang dipraprogram. Setiap

tetapan pemandangan direka untuk menghasilkan video berkualiti terbaik mungkin dalam

persekitaran rakaman khusus.

Matikan

Ciri Pemilihan pemandangan dimatikan dan anda boleh merakam video secara manual.

Tangkapan lembut

Gunakan untuk merakam video dengan latar lembut.

Landskap

Gunakan untuk video landskap. Kamera memfokus pada objek jauh.

Pemandangan malam

Apabila dihidupkan, kepekaan cahaya akan bertambah. Gunakan dalam persekitaran yang bercahaya

malap. Video objek yang bergerak pantas mungkin menjadi kabur. Tetapkan tangan anda atau

gunakan sokongan. Matikan mod malam apabila keadaan pencahayaan baik, untuk memperbaiki

kualiti video.

Pantai

Gunakan untuk video pemandangan tepi pantai atau tepi tasik.

Salji

Gunakan dalam persekitaran cerah untuk mengelakkan video dengan dedahan terlebih.

Sukan

Gunakan untuk video objek bergerak pantas. Masa dedahan yang singkat meminimumkan

pengaburan pergerakan.

Parti

Gunakan untuk video dalam bangunan, dalam persekitaran yang tidak terang. Pemandangan ini

menangkap pencahayaan latar dalam bangunan atau cahaya lilin. Video objek yang bergerak pantas

mungkin menjadi kabur. Tetapkan tangan anda atau gunakan sokongan.

Resolusi video

Laraskan resolusi video untuk format yang berbeza.

HD penuh (30 fps)

1920×1080(16:9)

Format Full HD (Definisi Tinggi Penuh) dengan 30 fps dan nisbah aspek 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Format HD (Definisi Tinggi) dengan nisbah aspek 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Format VGA dengan nisbah aspek 4:3.

MMS

Rakam video yang sesuai untuk dihantar dalam mesej multimedia. Masa rakaman bagi format video ini

adalah terhad supaya fail video dapat muat dalam mesej multimedia.

Penjejakan objek

Apabila anda memilih objek dengan menyentuhnya dalam pemidang tilik, kamera

menjejakinya untuk anda.

Smile Shutter™(video)

Gunakan fungsi Smile Shutter™ untuk menentukan jenis senyuman yang kamera

bertindak balas sebelum merakam video.

104

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.