Sony Xperia E5 - Cakap Balik

background image

Cakap Balik

Cakap Balik ialah perkhidmatan pembaca skrin untuk pengguna cacat penglihatan.

Cakap Balik menggunakan maklum balas pertuturan bagi menerangkan sebarang

peristiwa atau tindakan yang dilakukan pada peranti Android anda. Cakap Balik

menerangkan antara muka pengguna dan membacakan ralat perisian, pemberitahuan

dan mesej.

Untuk mendayakan TalkBack

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Kebolehaksesan > TalkBack.

3

Ketik suis hidup-mati dan kemudian ketik

OK.

Untuk menukar pertuturan, maklum balas dan keutamaan sentuhan untuk TalkBack, ketik

Tetapan.

TalkBack melancarkan tutorial sebaik sahaja anda mendayakan ciri ini. Untuk keluar daripada

tutorial, ketik butang

Keluar dua kali.

127

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Menyahdayakan TalkBack

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik dua kali .

2

Cari dan ketik dua kali

Tetapan > Kebolehaksesan> TalkBack.

3

Ketik dua kali suis hidup-mati dan kemudian ketik dua kali

OK.

128

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.