Sony Xperia E5 - Mengunci dan membuka kunci skrin

background image

Mengunci dan membuka kunci skrin

Apabila peranti anda dihidupkan dan dibiarkan melahu untuk tempoh masa yang

ditetapkan, skrin menjadi gelap untuk menjimatkan kuasa bateri dan mengunci secara

automatik. Kunci ini menghalang tindakan tidak diingini pada skrin sentuh semasa anda

tidak menggunakannya. Apabila anda membeli peranti anda, kunci leret skrin asas sudah

sedia ditetapkan. Ini bermakna anda telah meleret ke kiri atau ke atas pada skrin untuk

membuka kuncinya. Anda boleh menukar tetapan keselamatan kemudian dan

menambahkan jenis kunci yang lain. Lihat

Kunci skrin

pada halaman 11.

22

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengaktifkan skrin

Tekan kekunci dengan sekejap .

Untuk mengunci skrin

Apabila skrin aktif, tekan kekunci kuasa sebentar.