Sony Xperia E5 - Mengehadkan panggilan

background image

Mengehadkan panggilan

Anda boleh menyekat semua atau kategori tertentu panggilan masuk dan keluar. Jika

anda telah menerima kod PIN2 daripada pembekal khidmat anda, anda juga boleh

menggunakan senarai Nombor Pendailan Tetap (FDN) untuk mengehadkan panggilan

keluar. Jika langganan anda termasuk khidmat mel suara, anda boleh menghantar

semua panggilan masuk daripada kenalan khusus terus ke mel suara. Jika anda mahu

menyekat nombor tertentu, anda boleh pergi ke Google Play™ dan muat turun aplikasi

yang menyokong fungsi ini.

FDN tidak disokong oleh semua pengendali rangkaian. Hubungi pengendali rangkaian anda

untuk mengesahkan jika kad SIM atau perkhidmatan rangkaian anda menyokong ciri ini.

Untuk menyekat panggilan masuk atau keluar

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan.

3

Ketik

Sekatan Panggilan, kemudian buat pilihan.

4

Masukkan kata laluan dan ketik

OK.

Apabila anda menyediakan sekatan panggilan untuk kali pertama, anda perlu memasukkan

kata laluan untuk mengaktifkan fungsi sekatan panggilan. Anda mesti menggunakan kata

laluan yang sama ini kemudian jika anda ingin mengedit tetapan sekatan panggilan.

Untuk mendayakan atau menyahdayakan pendailan tetap

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Nombor dailan tetap.

3

Jika anda ingin mendayakan dailan tetap, pilih

Aktifkan pendailan tetap. Jika anda

ingin menyahdayakan dailan tetap, pilih

Nyahaktifkan pendailan tetap.

4

Masukkan PIN2 anda dan ketik

OK.

73

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengakses senarai penerima panggilan yang diterima

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Nombor dailan tetap > Nombor dailan

tetap.

Untuk menukar PIN2 kad SIM

1

Dari Skrin laman utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan.

3

Ketik

Nombor dailan tetap > Tukar PIN2.

4

Masukkan PIN2 kad SIM lama dan ketik

OK.

5

Masukkan PIN2 kad SIM baru dan ketik

OK.

6

Sahkan PIN2 baru dan ketik

OK.

Untuk menghantar panggilan masuk daripada kenalan tertentu terus ke mel suara

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik .

3

Pilih kenalan yang ingin anda halakan semua panggilan masuk daripadanya ke mel

suara secara automatik.

4

Ketik > .

5

Tandakan kotak semak di sebelah

Semua pnggilan ke mel suara.

6

Ketik

SIMPAN.