Sony Xperia E5 - Menggunakan trafik data semasa mengembara

background image

Menggunakan trafik data semasa mengembara

Apabila anda mengembara di luar rangkaian mudah alih asal, anda mungkin perlu

mengakses Internet dengan menggunakan trafik data mudah alih. Jika ya, anda perlu

mengaktifkan perayauan data pada peranti anda. Anda mungkin akan dikenakan caj

122

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

bayaran tambahan apabila anda mengaktifkan perayauan data. Anda disyorkan supaya

menyemak caj bayaran penghantaran data yang berkaitan terlebih dahulu.

Jika anda menggunakan peranti dengan berbilang pengguna, anda mungkin perlu melog

masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna utama, untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan

perayauan data.

Untuk mengaktifkan perayauan data

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Lagi > Rangkaian mudah alih.

3

Seret gelangsar di sebelah

Perayauan data ke arah kanan.

Anda tidak boleh mengaktifkan perayauan data semasa trafik data dimatikan.