Sony Xperia E5 - Akaun berbilang pengguna

background image

Akaun berbilang pengguna

Peranti anda menyokong akaun berbilang pengguna supaya pengguna yang lain dapat

melog masuk ke peranti dan menggunakannya secara berasingan. Akaun berbilang

pengguna bagus digunakan dalam situasi ahli keluarga atau kumpulan sentiasa

berkongsi peranti yang sama. Pengguna boleh mempunyai skrin laman utama, hias latar

dan tetapan am yang berbeza serta aplikasi boleh diakses dan storan memori yang

berasingan untuk fail seperti muzik dan foto.
Jika seseorang hanya mahu menggunakan peranti anda untuk sementara, anda boleh

menukar peranti anda kepada mod tetamu dan mendayakan akaun tetamu untuk

pengguna ini. Dalam mod tetamu, peranti dimulakan sebagai sistem yang baru dipasang

dengan hanya aplikasi yang diprapasang. Sebaik saja tetamu anda selesai

menggunakan peranti anda, anda boleh menghapus bersih sesi itu supaya tetamu

seterusnya boleh bermula dari kosong.
Pengguna yang mula-mula menyediakan peranti menjadi pemilik peranti. Pemilik

merupakan pentadbir atau pengguna utama. Akaun pemilik tidak boleh dipadamkan

tetapi pemilik boleh memadamkan mana-mana akaun pengguna tambahan. Anda boleh

menambah maksimum tiga akaun pengguna tetap. Akaun tetamu diprapasang dan tidak

boleh dipadamkan.

Sesetengah ciri hanya tersedia kepada pemilik. Contohnya, hanya pemilik yang dapat

mengakses kad SD luaran.

61

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Menggunakan akaun berbilang pengguna

Untuk menambahkan akaun pengguna biasa

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna yang mula-mula

menyediakan peranti.

2

Dari skrin Laman Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna > Tambah pengguna.

4

Ketik

OK. Akaun baharu dicipta.

5

Ketik

SEDIAKAN. Skrin akan dikunci dan ikon yang mewakili pengguna yang baru

ditambah dipaparkan di sudut atas sebelah kanan.

6

Buka kunci skrin dengan meleret ke kiri atau ke atas.

7

Ikut arahan pada skrin untuk menyediakan akaun untuk pengguna tersebut.

Dalam kes di mana seseorang yang menggunakan akaun baharu ingin menyediakan akaun

tetapi tidak tersedia pada masa itu, anda boleh mengetik

KEMUDIAN dalam langkah 5.

Apabila pengguna bersedia, mereka boleh memilih

Pengguna di bawah Tetapan dan melihat

akaun baharu yang muncul sebagai

Pengguna baharu. Hanya ketik akaun tersebut dan ikut

arahan untuk menyelesaikan penyediaannya.

Anda turut boleh menambahkan akaun pengguna biasa daripada bar status pada mana-mana

skrin. Hanya seret bar status ke bawah dan ketik ikon pengguna, kemudian ketik

Tambah

pengguna.

Untuk mengaktifkan akaun pengguna tetamu

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik, iaitu pengguna yang mula-mula

menyediakan peranti.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna > Tetamu.

Anda juga boleh mengaktifkan akaun pengguna tetamu daripada bar status pada mana-mana

skrin. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan dua jari dan ketik ikon pengguna,

kemudian ketik

Tambah tetamu.

Untuk bertukar antara akaun berbilang pengguna

1

Untuk melihat senarai pengguna, seret bar status ke bawah menggunakan dua

jari, kemudian ketik ikon pengguna di bahagian atas kanan skrin.

2

Ketik ikon yang mewakili akaun pengguna yang anda mahu bertukar. Skrin kunci

untuk akaun pengguna tersebut muncul.

Apabila anda bertukar ke akaun tetamu, ketik

Mula semula jika anda mahu hapuskan sesi

terdahulu atau ketik

Ya, teruskan untuk meneruskan sesi terdahulu.

Setiap pengguna boleh menetapkan skrin kunci mereka sendiri. Lihat

Kunci skrin

pada

halaman 11.

Untuk membenarkan pengguna tetap membuat panggilan telefon dan menggunakan

SMS

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Ketik di sebelah nama pengguna berkenaan, kemudian seret penggelangsar di

sebelah

Hidupkan panggilan telefon & SMS ke kanan.

Untuk membenarkan pengguna tetamu membuat panggilan telefon

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Ketik di sebelah

Tetamu, kemudian seret penggelangsar di sebelah Hidupkan

panggilan telefon ke kanan.

62

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memadam akaun pengguna tetap dari peranti anda

1

Pastikan anda dilog masuk sebagai pemilik.

2

Dari skrin Laman Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Ketik di sebelah nama pengguna yang anda mahu padamkan, kemudian ketik

Alih keluar pengguna > Padam .

Untuk mengosongkan data sesi tetamu

1

Pastikan anda dilog masuk ke akaun tetamu.

2

Dari skrin Utama anda, ketik .

3

Cari dan ketik

Tetapan > Pengguna.

4

Cari dan ketik

Alih keluar tetamu.

5

Ketik

Alih keluar.

Anda juga boleh mengosongkan sesi tetamu dari bar status pada mana-mana skrin selagi

mana anda dilog masuk ke akaun tetamu. Hanya seret bar status ke bawah menggunakan

dua jari dan ketik ikon pengguna, kemudian ketik

Alih keluar tetamu.

Tetapan untuk akaun berbilang pengguna

Terdapat tiga jenis tetapan yang berlainan pada peranti dengan berbilang pengguna.

Tetapan yang boleh diubah oleh mana-mana pengguna dan menjejaskan semua

pengguna. Contoh termasuk bahasa, Wi-Fi, Mod pesawat, NFC dan Bluetooth®.

Tetapan yang hanya memberi kesan kepada akaun pengguna individu. Contoh termasuk

penyegerakan data automatik, kunci skrin, pelbagai akaun yang ditambah, dan hias latar.

Tetapan yang hanya kelihatan kepada pemilik dan memberi kesan kepada semua

pengguna, sebagai contoh, tetapan VPN.

63

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.