Sony Xperia E5 - Tarikh & masa

background image

Tarikh & masa

Anda boleh menukar tarikh dan masa pada peranti anda.

Untuk menetapkan tarikh secara manual

1

Dari Skrin laman utama, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Tarikh & masa.

3

Seret penggelongsor di sebelah

Tarikh & masa automatik ke kiri.

4

Ketik

Tetapkan tarikh.

5

Kuis ke kiri atau kanan, atau gunakan anak panah untuk menetapkan tarikh yang

diingini.

6

Ketik

OK.

Untuk menetapkan masa secara manual

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Tarikh & masa.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Tarikh & masa automatik ke kiri.

4

Ketik

Tetapkan waktu.

5

Pilih nilai yang berkenaan untuk jam dan minit.

6

Ketik

OK.

60

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan zon waktu

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Tarikh & masa.

3

Seret penggelangsar di sebelah

Zon waktu automatik ke kiri.

4

Ketik

Pilih zon waktu.

5

Buat pilihan.