Sony Xperia E5 - Menguruskan kandungan video

background image

Menguruskan kandungan video

Untuk melihat maklumat filem

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Video.

2

Ketik untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik

Peranti mudah

alih.

3

Semak imbas menerusi kategori yang berbeza dan cari fail video yang ingin anda

ketahui lebih lanjut.menyemak imbas

4

Ketik imej kecil video.

113

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memadamkan video

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Video.

2

Ketik untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik

Peranti mudah

alih.

3

Semak imbas menerusi kategori yang berbeza dan cari fail video yang ingin anda

ketahui lebih lanjut.menyemak imbas

4

Ketik imej kecil video, kemudian ketik .

5

Ketik

Padam sekali lagi untuk mengesahkan.

114

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.