Sony Xperia E5 - Navigeren door applicaties

background image

Navigeren door applicaties

U kunt tussen applicaties navigeren met de navigatietoetsen, de favorietenbalk en het

venster met onlangs gebruikte applicaties, waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen

alle onlangs gebruikte applicaties. De navigatietoetsen zijn de starttoets, de toets

Recente apps en de terug-toets. Bepaalde applicaties worden gesloten wanneer u op de

starttoets drukt om af te sluiten. Andere applicaties kunnen actief blijven op de

achtergrond of kunnen worden onderbroken. Als de applicatie wordt onderbroken of

actief is op de achtergrond, kunt u, de volgende keer wanneer u de applicatie opent,

doorgaan waar u gebleven was.

25

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

1

Venster met onlangs gebruikte applicaties – Open een onlangs gebruikte applicatie

2

Toets Recente apps – Open het venster met onlangs gebruikte applicaties en de favorietenbalk

3

Starttoets – Sluit een applicatie af en ga terug naar het startscherm

4

Terug-toets – Ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie

Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen

Druk op .

Alle recentelijk gebruikte applicaties sluiten

Tik op en tik vervolgens op .

Een menu in een toepassing openen

Druk tijdens het gebruik van de toepassing op .

Niet in alle toepassingen is een menu beschikbaar.