Sony Xperia E5 - Uw e-mailberichten organiseren

background image

Uw e-mailberichten organiseren

Uw e-mails sorteren

1

Tik in het Startscherm op .

2

Tik op

E-mail.

3

Tik als u meerdere e-mailaccounts hebt op en selecteer het account dat hoort

bij het postvak IN dat u wilt sorteren. Tik op en vervolgens op

Gecombineerd

Postvak IN als u e-mail voor al uw e-mailaccounts tegelijkertijd wilt sorteren.

4

Tik op en tik vervolgens op

Sorteren.

5

Selecteer een sorteeroptie.

88

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

E-mails zoeken

1

Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op

E-mail.

2

Tik als u meerdere e-mailaccounts hebt op en selecteer het account dat u wilt

zoeken. Tik op en vervolgens op

Gecombineerd Postvak IN als u al uw e-

mailaccounts tegelijkertijd wilt doorzoeken.

3

Tik op .

4

Typ de tekst voor uw zoekopdracht en tik op op het toetsenbord.

5

Het zoekresultaat verschijnt in een lijst die is gesorteerd op datum. Tik op het e-

mailbericht dat u wilt openen.

Alle mappen voor één e-mailaccount weergeven

1

Tik in het Startscherm op en tik vervolgens op

E-mail.

2

Tik op en selecteer het account dat u wilt controleren.

3

Selecteer

Alle mappen tonen onder het account dat u wilt controleren.

Een e-mailbericht verwijderen

Veeg in het postvak IN rechts op het bericht dat u wilt verwijderen.

Om de hierboven beschreven te laten werken, moet de functie Vegen om te verwijderen zijn

geactiveerd. Normaal is dit standaard geactiveerd. Tik op >

Instellingen, vink vervolgens het

selectievakje naast

Veeg om te ordenen/verw. aan om te zorgen dat de functie is geactiveerd.

Een e-mailbericht naar een andere map verplaatsen

1

Veeg in het postvak IN op het bericht dat u naar links wilt verplaatsen.

2

Tik op

Verplaatsen en selecteer een map.

Om de hierboven beschreven te laten werken, moet de functie Vegen om te verwijderen zijn

geactiveerd. Normaal is dit standaard geactiveerd. Tik op >

Instellingen, vink vervolgens het

selectievakje naast

Veeg om te ordenen/verw. aan om te zorgen dat de functie is geactiveerd.