Sony Xperia E5 - Toetsenblok

background image

Toetsenblok

Het toetsenblok kan worden vergeleken met een standaard telefoontoetsenblok met 12

toetsen. Er zijn opties voor tekstvoorspelling en multitik-tekstinvoer beschikbaar. U kunt

de tekstinvoermethode via het toetsenblok activeren via de toetsenbordinstellingen. Het

toetsenblok is alleen beschikbaar in de staande stand.

1 Een tekstinvoeroptie kiezen. U kunt eenmaal op elk teken tikken en voorgestelde woorden gebruiken, of u

kunt op de toets blijven tikken totdat het gewenste teken is geselecteerd.

2 Teken vóór de cursor verwijderen.

3 Regeleinde invoegen of tekstinvoer bevestigen.

4 Spatie invoeren.

5 Symbolen en smileys weergeven.

6 Cijfers weergeven.

7 Tussen hoofdletters en kleine letters schakelen en Caps Lock inschakelen.

Het toetsenblok voor het eerst gebruiken

1

Tik op een tekstveld en tik vervolgens op .

2

Tik op en vervolgens op

Instellingen voor toetsenbord.

3

Tik op

Staand toetsenbord en selecteer de optie Toetsenblok.

65

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Tekst invoeren met het toetsenblok

Wanneer wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u één keer op elke

tekentoets, zelfs wanneer de gewenste letter niet de eerste letter op de toets is.

Tik en houd vast op de rij met kandidaten voor meer woordsuggesties en kies een

woord uit de lijst.

Wanneer wordt weergegeven op het toetsenblok, tikt u op de toetsen op het

scherm voor de tekens die u wilt invoeren. Blijf op deze knop tikken tot het

gewenste teken is geselecteerd. Doe dit ook voor het volgende teken dat u wilt

invoeren, enzovoort.

Cijfers invoeren met het toetsenblok

Wanneer het toetsenblok wordt weergegeven, tikt u op . Er wordt een

toetsenblok met cijfers weergegeven.

Symbolen en smileys invoegen met het toetsenblok

1

Wanneer het toetsenblok wordt weergegeven, tikt u op

. Er wordt een raster

weergegeven met symbolen en smileys.

2

Blader omhoog of omlaag om meer opties weer te geven. Tik op een symbool of

smiley om het gewenste item te selecteren.