Sony Xperia E5 - Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen

background image

Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen

Du kan redigere og bruke effekter på originalbilder du har tatt med kameraet. Du kan for

eksempel endre lyseffektene. Originalversjonen forblir uendret på enheten når du har

lagret det redigerte bildet.

Slik redigerer du et bilde

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på .

Slik beskjærer du et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, ta deretter

hurtig på .

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Bilderedigering.

3

Ta hurtig på >

Beskjær.

4

Ta hurtig på

Beskjær for å velge et alternativ.

5

Hvis du vil justere beskjæringsrammen, holder du nede kanten av

beskjæringsrammen. Dra innover og eller utover for å endre størrelsen på rammen

når sirklene på kantene forsvinner.

6

For å endre størrelsen på alle sidene av beskjæringsrammen samtidig holder du

nede ett av de fire hjørnene. Når sirklene på kantene forsvinner, skal du dra hjørnet

deretter.

7

Hvis du vil flytte beskjæringsrammen til et annet område av bildet, holder du nede

inne i rammen, og deretter drar du rammen dit du vil ha den.

8

Ta hurtig på .

9

Ta hurtig på

Lagre for å lagre en kopi av det beskårne bildet.

Slik bruker du spesialeffekter på et bilde

1

Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på

.

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Bilderedigering.

3

Trykk på , eller , og velg deretter et alternativ.

4

Rediger bildet slik du vil ha det, og trykk på

Lagre.

Slik legger du en bilderammeeffekt til et bilde

1

Når du viser et bilde, trykk på skjermen for å vise verktøylinjen, og trykk deretter på

.

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Bilderedigering.

3

Trykk på og velg et alternativ.

4

Trykk på

Lagre for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Slik justerer du lysinnstillingene for et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, og ta deretter

hurtig på .

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Bilderedigering.

3

Ta hurtig på , velg deretter et alternativ og rediger etter ønske.

4

Ta hurtig på

Lagre for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Slik angir du metningsnivået for farger i et bilde

1

Når du viser et bilde, ta hurtig på skjermen for å vise verktøylinjen, og ta deretter

hurtig på .

2

Hvis du blir bedt om det, velger du

Bilderedigering.

3

Ta hurtig på , og velg et alternativ.

4

Ta hurtig på

Lagre for å lagre en kopi av det redigerte bildet.

Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen

Du kan redigere videoer som du har tatt med kameraet. Du kan f.eks. klippe en video til

ønsket lengde eller justere videohastigheten. Etter at den redigerte videoen er lagret, blir

den opprinnelige uendrede versjonen av videoen værende på enheten.

102

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik klipper du en video

1

Finn og trykk på videoen i albumet som du vil redigere.

2

Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .

3

Hvis du blir bedt om det, velger du

Videoredigering og trykker deretter på Klipp.

4

Hvis du vil flytte klipperammen til en annen del av tidslinjen, berører du og holder

kanten på klipperammen og drar den til den ønskede posisjonen. Deretter trykker

du på

Bruk.

5

Trykk på

Lagre for å lagre en kopi av den klipte videoen.

Slik justerer du hastigheten for en video

1

Finn og trykk på videoen i albumet som du vil spille av.

2

Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .

3

Hvis du blir bedt om det, velger du

Videoredigering og trykker deretter på

Hastighet.

4

Velg et alternativ. Deretter berører du og holder kanten av tidslinjen, drar den til

ønsket posisjon og trykker på

Bruk.

5

Trykk på

Lagre for å lagre en kopi av den redigerte videoen.

Slik tar du et bilde fra en video

1

Finn og trykk på videoen i albumet som du vil spille av.

2

Trykk på skjermen for å vise verktøylinjene, og trykk deretter på .

3

Hvis du blir bedt om det, velger du

Videoredigering og trykker deretter på

Skjermdump.

4

Velg det ønskede bildet du ønsker å ta kopi av ved å bruke pilene eller dra

markøren på fremdriftslinjen, og trykk deretter på

Lagre