Sony Xperia E5 - Slik finner du ID-nummeret til enheten

background image

Slik finner du ID-nummeret til enheten

Enhenten har et unikt ID-nummer (identifikasjonsnummer). I enheten refereres det til dette

nummeret som IMEI-nummeret (International Mobile Equipment Identity). Du bør ta vare

på en kopi av dette nummeret. Du kan for eksempel få bruk for det når du skal ha tilgang

til kundestøtten for Xperia™ Care og må registrere enheten. Hvis enheten blir stjålet, kan

noen nettoperatører bruke dette nummeret til å hindre at enheten får tilgang til nettet i ditt

land.

17

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik finner du IMEI-nummeret på etikettbrettet

Du må ikke vri etikettbrettet når du drar det ut eller skyver det tilbake.

1

Fjern dekselet for nano-SIM-/minnekortet.

2

Bruk neglen til å trekke ut nano-SIM-kortholderen.

3

Bruk fingerneglen til å dra ut etikettbrettet til du klarer å få tak i det.

4

Hold begge deler av etikettbrettet, og dra det ut vannrett som vist i illustrasjonen.

Du kan også se IMEI-nummeret ved å åpne oppringingsfunksjonen og skrive inn

*#06#

.

Slik finner du IMEI-nummeret via enhetsinnstillingene

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Om telefonen > Status > IMEI-informasjon.