Sony Xperia E5 - Slik kan du låse og låse opp skjermen

background image

Slik kan du låse og låse opp skjermen

Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, blir skjermen svart

for å spare batteristrøm, og skjermen låses automatisk. Skjermlåsen sikrer at du ikke gjør

noe på berøringsskjermen ved et uhell når du ikke bruker telefonen. Når du kjøper

enheten, er en enkel skjermlås allerede aktivert. Dette betyr at du må sveipe til venstre

eller oppover på skjermen for å låse den opp. Du kan endre sikkerhetsinnstillingene

senere og legge til andre låsefunksjoner. Se

Skjermlås

på siden 11.

Slik aktiverer du skjermen

Trykk raskt på på/av-tasten .

21

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik låser du skjermen

Trykk kort på av/på-tasten når skjermen er aktiv.