Sony Xperia E5 - Flere brukerkontoer

background image

Flere brukerkontoer

Enheten støtter flere brukerkontoer, slik at forskjellige brukere kan logge på hver for seg

og bruke enheten. Flere brukerkontoer fungerer bra i situasjoner der forskjellige familie-

eller gruppemedlemmer ofte deler samme enhet. Brukere kan ha helt separate

startskjermer, bakgrunner og generelle innstillinger samt separat tilgang til apper og

lagring for for eksempel musikk- og bildefiler.
Hvis noen ønsker å bruke enheten midlertidig, kan du veksle enheten til gjestemodus og

aktivere en gjestekonto for denne brukeren. I gjestemodus starter enheten opp som et

nyinstallert system og bare med appene som er forhåndsinstallert. Når gjesten er ferdig å

bruke enheten, kan du slette økten slik at neste gjest kan starte med et nyinstallert

system.
Brukeren som konfigurerer enheten første gang, blir eieren av enheten. Eieren er

administrator eller primærbrukeren. Eierkontoen kan ikke slettes, men eieren kan slette

andre brukerkontoer. Du kan legge til inntil tre vanlige brukerkontoer . Gjestekontoen er

forhåndsinstallert og kan ikke slettes.

Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige for eieren. Det er f.eks. bare eieren som har tilgang til

det eksterne SD-kortet.

Slik bruker du flere brukerkontoer

Slik legger du til en vanlig brukerkonto

1

Sørg for å logge på som eier, dvs. som brukeren som konfigurerte enheten første

gang.

2

Gå til startskjermen, og trykk på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Brukere > Legg til bruker.

4

Trykk på

OK. Den nye kontoen er opprettet.

5

Trykk på

KONFIGURER NÅ. Skjermen låser, og et ikon som representerer

brukeren som nylig er lagt til, vises i øverste høyre hjørne.

6

Lås opp skjermen ved å sveipe til venstre eller oppover.

7

Følg instruksjonene på skjermen for konfigurere kontoen til brukeren.

I tilfeller der personen som bruker den nye kontoen, ønsker å konfigurere kontoen, men ikke er

tilgjengelig på det tidspunktet, kan trykke på

IKKE NÅ i trinn 5. Når brukeren er klar, kan

vedkommende velge

Brukere under Innstillinger og se den nye kontoen, som vises som Ny

bruker. Det er bare å trykke på kontoen og følge instruksjonene for å fullføre konfigureringen.

Du kan også legge til en vanlig brukerkontor fra statuslinjen i et hvilket som helst skjermbilde.

Dette gjør du ved å dra statuslinjen nedover og trykke på brukerikonet. Trykk deretter på

Legg

til bruker.

Slik aktiverer du gjestebrukerkontoen

1

Kontroller at du er logget på som eier, det vil si som brukeren som konfigurerte

enheten første gang.

2

Gå til startskjermen, og trykk .

3

Finn og trykk

Innstillinger > Brukere > Gjest.

Du kan også aktivere gjestebrukerkontoen fra statuslinjen på hvilken som helst skjerm. Dette

gjør du ved å dra statuslinjen nedover med to fingre og trykke brukerikonet. Trykk deretter

Legg til gjest.

58

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik bytter du mellom flere brukerkontoer

1

Du kan åpne listen over brukere ved å dra statuslinjen nedover med to fingre, og

deretter ta hurtig på brukerikonet øverst til høyre på skjermen.

2

Ta hurtig på ikonet som representerer brukerkontoen du vil bytte til. Låsskjermen

for brukerkontoen vises.

Når du bytter til gjestekontoen, tar du hurtig på

Start på nytt hvis du vil slette den forrige

økten, eller ta hurtig på

Ja, fortsett for å fortsette den forrige økten.

Hver bruker kan angi sin egen låsskjerm. Se

Skjermlås

på side 11.

Slik lar du en Fast bruker foreta anrop og bruke SMS

1

Kontroller at du er logget på som eier.

2

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Brukere.

4

Ta hurtig på ved siden av navnet på den aktuelle brukere, og dra deretter

glidebryteren ved siden av

Slå på telefonanrop og SMS mot høyre.

Slik lar du gjestebrukere foreta anrop

1

Kontroller at du er logget på som eier.

2

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Brukere.

4

Ta hurtig på ved siden av

Gjest og dra glidebryteren ved siden av Slå på

telefonanrop mot høyre.

Slik sletter du en vanlig brukerkonto fra enheten

1

Sørg for å logge på som eier.

2

Gå til startskjermen, og trykk på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Brukere.

4

Trykk på ved siden av navnet til brukeren som skal slettes, og trykk deretter på

Slett brukeren > Slett .

Slik sletter du gjesteøktdata

1

Kontroller at du er logget på gjestekontoen.

2

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

3

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Brukere.

4

Finn og ta hurtig på

Fjern gjest.

5

Ta hurtig på

Fjern.

Du kan også fjerne gjesteøkten fra statuslinjen på en hvilken som helst skjerm så lenge du er

logget på gjestekontoen. Dette gjør du ved å dra statuslinjen nedover med to fingre og ta

hurtig på brukerikonet. Ta deretter hurtig på

Fjern gjest.

Innstillinger for flere brukerkontoer

Enheter med flere brukere har tre ulike typer innstillinger:

Innstillinger som kan endres av alle brukerne, og som gjelder for alle brukerne. Dette

gjelder for eksempel Wi-Fi, flymodus, NFC og Bluetooth®.

Innstillinger som bare påvirker individuelle brukerkontoer. Eksempler: automatisk

datasynkronisering, skjermlås, ulike kontoer som er lagt til, og bakgrunner.

Innstillinger som bare er synlige for eieren, og som gjelder for alle brukerne. Eksempel:

VPN-innstillinger.

59

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.