Sony Xperia E5 - Forbedre lydkvaliteten

background image

Forbedre lydkvaliteten

Lyden på enheten kan forbedres ved å aktivere de enkelte lydinnstillingene som equalizer

og surround-lyd manuelt. Dynamisk normalisering kan aktiveres for å minimere

volumforskjellene mellom sanger og videoer. Du kan også forbedre kvaliteten på

komprimerte musikkfiler til en kvalitet nært høyoppløselig lyd når du bruker en

hodetelefon med ledninger.

Slik forbedrer du lyden automatisk

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Lyd og varsling > Lydinnstillinger.

3

Dra glidebryteren ved siden av

ClearAudio+ til høyre.

Slik justerer du lydinnstillingene manuelt

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Lyd og varsling > Lydinnstillinger.

3

Dra glidebryteren ved siden av

ClearAudio+ mot venstre.

4

Ta hurtig på

Lydeffekter > Equalizer.

5

Dra frekvensbåndknappen opp eller ned for å justere lyden.

Den manuelle justeringen av lydinnstillingene har ingen innvirkning på

stemmekommunikasjonsappene. Lydkvaliteten til taleanrop endres for eksempel ikke.

57

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik minimerer du volumforskjeller med dynamisk normalisering

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Lyd og varsling > Lydinnstillinger.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Dynamisk normalisering mot høyre.