Sony Xperia E5 - Skjerminnstillinger

background image

Skjerminnstillinger

Slik justerer du lysstyrken manuelt uavhengig av lysforholdene

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Skjerm.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Lysstyrke som kan tilpasses til Av-posisjonen.

4

Trykk på

Lysstyrkenivå.

5

Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.

Batteriet kan vare lenger hvis du reduserer lysstyrkenivået.

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Skjerm > Hvilemodus.

3

Velg et alternativ.

Hvis du vil slå av skjermen raskt, trykker du raskt på strømknappen .

Smart kontroll av bakgrunnslys

Smart kontroll av bakgrunnslys holder skjermen på så lenge du holder enheten i hånden.

Så snart du legger ned enheten, blir skjermen slått av i henhold til innstillingene for

hvilemodus.

Slik slår du på funksjonen for smart kontroll av bakgrunnslys

1

Gå til startskjermen, og ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Skjerm > Smart bakgrunnsbelysning.

3

Dra glidebryteren mot høyre.

Skjermfesting

Bruk skjermfesting for å angi at enheten bare skal vise skjermen for en bestemt app. Hvis

du for eksempel spiller et spill og tilfeldig berører Hjem-navigasjonstasten, forhindrer

funksjonen for skjermfesting at den aktive spillappskjermen minimeres. Du kan også

bruke denne funksjonen hvis du låner enheten bort til en annen person, slik at

vedkommende bare får tilgang til én app. Du kan for eksempel låne bort enheten til noen

som ønsker å ringe, og feste skjermen til kameraappen slik at personen ikke får tilgang til

apper som for eksempel e-post.

Skjermfesting er ikke en sikkerhetsfunksjon og forhindrer ikke at andre brukere kan oppheve

skjermfestingen og få tilgang til enheten. For å beskytte dataene bør du angi at enheten ber

om PIN-kode, passord eller mønster for skjermlåsing før skjermfestingen kan oppheves.

53

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik aktiverer du skjermfesting

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermfesting.

3

Skyv glidebryteren til høyre.

4

Hvis du ikke har angitt en skjermlås med et mønster, en PIN-kode eller et passord

på enheten, drar du glidebryteren ved siden av

Lås enheten under løsning av

apper til høyre og velger et alternativ. Hvis du allerede har en aktivert skjermlås,

drar du glidebryteren for å aktivere det relevante sikkerhetsalternativet etter at du

har aktivert skjermfesting.

Det er ikke nødvendig å ha et mønster, en PIN-kode eller et passord for at skjermfesting skal

fungere.

Slik fester du en skjerm

1

Kontroller at skjermfesting er aktivert på enheten.

2

Åpne en app og gå til skjermen du vil feste.

3

Ta hurtig på .

4

Hvis du vil vise skjermfestingsikonet , sveiper du oppover.

5

Ta hurtig på .

6

I popup-vinduet som vises, tar du hurtig på

Skjønner.

Slik løsner du en skjerm

1

På den festede skjermen holder du nede og samtidig.

2

Slipp begge knappene.

Hvis du valgte et sikkerhetsalternativ da du aktiverte skjermfestingsfunksjonen, må du angi

mønsteret, PIN-koden eller passordet for å låse opp enheten før du kan løsne skjermen igjen.