Sony Xperia E5 - Innhold

background image

Innhold

Komme i gang................................................................................ 6

Om denne brukerhåndboken.............................................................. 6
Oversikt...............................................................................................6
Montering............................................................................................7
Skjermbeskyttelse............................................................................... 8
Starte enheten for første gang.............................................................8
Hvorfor trenger jeg en Google™-konto?..............................................9

Enhetssikkerhet............................................................................11

Sørge for at enheten er beskyttet...................................................... 11
Skjermlås.......................................................................................... 11
Låse opp enheten automatisk........................................................... 13
SIM-kortbeskyttelse.......................................................................... 17
Slik finner du ID-nummeret til enheten............................................... 17
Finne en enhet som har blitt borte .................................................... 18

Grunnleggende informasjon.........................................................20

Slik bruker du berøringsskjermen...................................................... 20
Slik kan du låse og låse opp skjermen...............................................21
Startskjerm........................................................................................22
Appskjermen.....................................................................................23
Slik navigerer du i apper.................................................................... 24
Moduler............................................................................................ 25
Snarveier og mapper.........................................................................25
Bakgrunn og temaer......................................................................... 26
Slik tar du en skjermkopi................................................................... 26
Varsler...............................................................................................27
Ikoner på statuslinjen.........................................................................29
Appoversikt.......................................................................................31

Batteri og vedlikehold.................................................................. 32

Lading av enheten.............................................................................32
Batteri- og strømstyring.....................................................................33
Oppdatere enheten........................................................................... 34
Vedlikehold ved hjelp av en datamaskin.............................................35
Lagring og minne.............................................................................. 36
Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold........................................ 37

Slik laster du ned apper............................................................... 41

Laste ned apper fra Google Play™....................................................41
Laste ned apper fra andre kilder........................................................41

Internett og nettverk.....................................................................42

Surfe på Internett.............................................................................. 42

2

background image

Innstillinger for Internett og MMS ...................................................... 42
Wi-Fi................................................................................................. 43
Slik deler du mobildatatilkoblingen.....................................................44
Slik kontrollerer du databruken.......................................................... 46
Velge mobilnett................................................................................. 47
Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk)............................................. 47

Synkronisere data på enheten..................................................... 49

Slik synkroniserer du med Internett-kontoer...................................... 49
Synkronisering med Microsoft® Exchange ActiveSync®................... 49

Grunnleggende innstillinger......................................................... 51

Tilgang til innstillinger.........................................................................51
Volum og innstillinger for lyd.............................................................. 51
Ikke forstyrr-modus........................................................................... 52
Skjerminnstillinger............................................................................. 53
Programinnstillinger...........................................................................54
Tilbakestille apper............................................................................. 55
Daydream......................................................................................... 56
Språkinnstillinger............................................................................... 56
Dato og klokkeslett........................................................................... 57
Forbedre lydkvaliteten....................................................................... 57
Flere brukerkontoer........................................................................... 58

Slik skriver du inn tekst................................................................ 60

Skjermtastatur...................................................................................60
Telefontastatur...................................................................................61
Slik skriver du inn tekst ved å bruke taleinndata.................................62
Redigere tekst...................................................................................62
Slik tilpasser du skjermtastaturet....................................................... 62

Ringe............................................................................................ 64

Telefonsamtaler................................................................................. 64
Slik mottar du anrop..........................................................................65
Aktive anrop......................................................................................67
Slik bruker du anropslisten................................................................ 67
Slik viderekobler du anrop................................................................. 68
Slik begrenser du anrop.................................................................... 68
Flere anrop........................................................................................69
Konferanseanrop...............................................................................69
Mobilsvar.......................................................................................... 70
Nødanrop..........................................................................................70

Kontakter......................................................................................72

Slik overfører du kontakter.................................................................72
Slik søker du i og viser kontakter....................................................... 73
Slik legger du til og redigerer kontakter..............................................74

3

background image

Legge til informasjon om medisinske tilstander og nødstilfeller...........75
Favoritter og grupper.........................................................................76
Slik sender du kontaktinformasjon.....................................................77
Slik unngår du duplikatoppføringer av programmet med kontakter.... 77
Slik sikkerhetskopierer du kontakter.................................................. 77

Meldinger og chat........................................................................ 79

Lese og sende meldinger.................................................................. 79
Slik organiserer du meldinger............................................................ 80
Slik ringer du fra en melding.............................................................. 81
Innstillinger for meldinger...................................................................81
Direktemeldinger og video-chat.........................................................81

E-post...........................................................................................82

Konfigurere e-post............................................................................ 82
Sende og motta e-postmeldinger......................................................82
Slik organiserer du e-postmeldinger.................................................. 83
Innstillinger for e-postkonto............................................................... 84
Gmail™.............................................................................................85

Musikk.......................................................................................... 86

Overføre musikk til enheten............................................................... 86
Slik lytter du til musikk....................................................................... 86
Musikk-startskjermmeny................................................................... 88
Spillelister..........................................................................................88
Slik deler du musikk.......................................................................... 89
Slik forbedrer du lyden...................................................................... 89

FM-radio.......................................................................................90

Slik lytter du til radio.......................................................................... 90
Favorittradiokanaler...........................................................................91
Lydinnstillinger...................................................................................91

Kamera......................................................................................... 92

Ta bilder og spille inn videoer.............................................................92
Legge til geografisk posisjon til bildene dine...................................... 93
Generelle kamerainnstillinger............................................................. 93
Innstillinger for stillbildekameraet....................................................... 95
Innstillinger for videokameraet........................................................... 98

Bilder og videoer i Album........................................................... 100

Slik viser du bilder og videoer.......................................................... 100
Dele og administrere bilder og videoer.............................................101
Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen..........................102
Slik redigerer du bilder med bilderedigeringsappen..........................102
Slik skjuler du bilder og videoer....................................................... 103
Menyen for albumstartskjermen...................................................... 103
Vise bildene dine på et kart............................................................. 104

4

background image

Videoer....................................................................................... 106

Video-appen................................................................................... 106
Overføre videoinnhold til enheten din............................................... 107
Slik administrerer du videoinnhold................................................... 107

Tilkobling.................................................................................... 108

Slik deler du innhold med DLNA Certified™-enheter....................... 108
NFC................................................................................................ 109
Trådløs Bluetooth®-teknologi..........................................................111

Smarte apper og funksjoner som hjelper deg med å spare tid..114

Bruke enheten som en lommebok...................................................114
News Suite......................................................................................114

Reise og kart.............................................................................. 115

Slik bruker du stedstjenester........................................................... 115
Google Maps™ og navigering......................................................... 115
Bruke datatrafikk når du er på reise.................................................115
Flymodus........................................................................................ 116

Kalender og vekkerklokke.......................................................... 117

Kalender......................................................................................... 117
Alarm og klokke.............................................................................. 117

Tilgjengelighet............................................................................ 120

Forstørrelsesbevegelser.................................................................. 120
Stor tekst........................................................................................ 120
Fargekorrigering.............................................................................. 120
TalkBack......................................................................................... 120

Kundestøtte og juridisk.............................................................. 122

Brukerstøtte-app.............................................................................122
Xperia™-tips................................................................................... 122
Hjelp i menyer og apper.................................................................. 122
Kjøre diagnosetester på enheten..................................................... 122
Omstart, tilbakestilling og reparering................................................123
Hjelp oss å forbedre vår programvare..............................................124
Garanti, SAR og veiledninger for bruk..............................................124
Resirkulere enheten.........................................................................124
Juridisk informasjon........................................................................ 124

5