Sony Xperia E5 - Generelle kamerainnstillinger

background image

Generelle kamerainnstillinger

Oversikt over innstillinger for opptaksmodus

Fremragende auto

Optimaliser innstillingene til alle scener.

Manuelt

Juster kamerainnstillinger manuelt.

Slik veksler du mellom opptaksmoduser

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip skjermen til ønsket opptaksmodus.

Fremragende auto

Fremragende auto-modus oppdager tilstandene for når du tar bilder, og justerer

automatisk innstillingene for å sikre at du tar best mulig bilde.

93

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Manuell modus

Bruk Manuell modus hvis du vil justere kamerainnstillingene manuelt for å ta bilder og

video.

Lagre sted

Legg til informasjon om geografisk posisjon (geotag) til bildene dine når du tar dem.

Berøringsopptak

Identifiser et fokusområde, og berør deretter kameraskjermen med fingeren. Bildet blir

tatt i det øyeblikket du slipper opp fingeren.

Rutenett

Velg om du vil slå på eller slå av rutenettet i kamerasøkeren.

Automatisk forhåndsvisning

Du kan velge å forhåndsvise bilder rett etter at du har tatt dem.

Etter at du har tatt et bilde, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre sekunder.

Bare frontkamera

Etter at du har tatt et bilde med frontkameraet, vises en forhåndsvisning av det nederst i høyre hjørne i tre

sekunder.

Av

Bildet eller videoen lagres umiddelbart uten forhåndsvisning.

Bruk volumtasten som

Du kan velge hvordan du vil bruke volumtasten når du tar bilder.

Zoom

Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.

Volum

Bruk volumtasten til å justere volumet.

Lukker

Bruk volumtasten til å ta bilder.

Lyd

Du kan velge om du vil slå av lukkerlyden eller ikke.

Datalagring

Du kan velge å lagre data enten på et fjernbart SD-kort eller på enhetens intern lagring.

Intern lagring

Bilder og videoer lagres på enhetens minne.

SD-kort

Bilder og videoer lagres på SD-kortet.

Hurtiglasting

Bruk innstillingene for hurtiglasting til å starte kameraet når skjermen er låst.

Bare start

Når du har dratt innover, går hovedkameraet ut av hvilemodus.

Start og ta bilde

Når du har dratt innover, går stillbildekameraet ut av hvilemodus, og det tas et bilde.

94

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Start og spill inn video

Når du har dratt innover, går videokameraet ut av hvilemodus og starter opptaket.

Av

Farge og lysstyrke

Lysstyrken og fargen kan justeres manuelt når farge- og lysstyrke-ikonet vises.

Hvitbalanse

Denne innstillingen, som bare er tilgjengelig i

Manuelt opptaksmodus, justerer

fargebalansen i samsvar med lysforholdene. Du kan også justere eksponeringen manuelt

i området -2.0 EV til +2.0 EV. Du kan for eksempel øke bildelysstyrken eller redusere den

generelle eksponeringen ved å trykke henholdsvis pluss- eller minuskontrollene når ikonet

for hvitbalanseinnstilling vises.

Auto

Justerer fargebalansen automatisk i henhold til lysforholdene.

Glødelampe

Justerer lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer.

Fluorescerende

Justerer fargebalansen for lysstoffbelysning.

Dagslys

Justerer fargebalansen for sollys.

Overskyet

Justerer fargebalansen ved skyet værforhold.