Sony Xperia E5 - Innstillinger for videokameraet

background image

Innstillinger for videokameraet

Slik justerer du innstillingene for videokameraet

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip til

.

3

Ta hurtig på for å vise innstillinger.

4

Velg innstillingen du vil justere, og foreta deretter endringene du ønsker.

Oversikt over videokamerainnstillinger

Farge og lysstyrke

Lysstyrken og fargen kan justeres manuelt når farge- og lysstyrke-ikonet vises.

Velge et motiv

Bruk funksjonen for motivvalg til å gjøre kameraet raskt klart for vanlige situasjoner med

forhåndsprogrammerte videomotiver. Hver motivinnstilling er beregnet på å produsere

best mulig videokvalitet i et bestemt opptaksmiljø.

Av

Funksjonen for motivvalg er deaktivert, og du kan ta opp videoer manuelt.

Mykt snapshot

Brukes for å ta opp video mot myke bakgrunner.

Landskap

Brukes til landskapsvideoer. Kameraet fokuserer på objekter som er langt borte.

Nattscene

Lysfølsomheten økes når denne modusen er aktivert. Brukes under dårlige lysforhold. Videoer av

gjenstander i rask bevegelse kan bli uskarpe. Hold telefonen i ro eller bruk et stødig underlag.

Videokvaliteten blir bedre når du slår av nattmodusen ved gode lysforhold.

Strand

Bruks til videoer av kyst- eller strandmotiver.

Snø

Brukes under forhold med mye lys for å unngå overeksponerte videoklipp.

98

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Sport

Brukes til videoklipp av gjenstander i rask bevegelse. Den korte eksponeringstiden minimerer uskarpe

bevegelser.

Fest

Brukes til videoklipp innendørs i dårlig opplyste omgivelser. Dette motivet fanger opp

bakgrunnsbelysning eller levende lys innendørs. Videoer av gjenstander i rask bevegelse kan bli

uskarpe. Hold telefonen i ro eller bruk et stødig underlag.

Videooppløsning

Juster videooppløsningen for forskjellige formater.

Full HD (30 bps)

1920×1080(16:9)

Full HD-format (full høydefinisjon) med 30 bilder per sekund og et bildeforhold på 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (høydefinisjon) med et sideforhold på 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med et 4:3-format.

MMS

Spill inn videoer som kan sendes i MMS-meldinger. Opptakstiden for dette videoformatet er begrenset, slik at

videofilene kan få plass i en MMS-melding.

Objektsporing

Når du velger et objekt ved å berøre det i søkeren, sporer kameraet objektet for deg.

Smile Shutter™(video)

Bruk Smile Shutter™-funksjonen for å angi hva slags smil kameraet skal reagere på, før

du spiller inn en video.

99

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.