Sony Xperia E5 - Legge til geografisk posisjon til bildene dine

background image

Legge til geografisk posisjon til bildene dine

Aktiver Lagre sted-funksjonen for å legge til den omtrentlige geografiske posisjonen til

bilder når du tar dem. Den geografiske plasseringen avgjøres ved hjelp av trådløse

nettverk og/eller GPS-teknologi.
Når vises på kameraskjermen, er Lagre sted aktivert, men den geografiske posisjonen

er ikke funnet. Når vises, er Lagre sted aktivert, og den geografiske plasseringen er

tilgjengelig, slik at den kan legges til bildet ditt. Når ingen av disse symbolene vises, er

Lagre sted slått av.

Slik slår du på geotagging

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Trykk på

Innstillinger > Sted.

3

Trykk på på/av-bryteren.

4

Aktiver kameraet.

5

Trykk på .

6

Finn

Lagre sted Skyv glidebryteren til høyre.