Sony Xperia E5 - Legge til informasjon om medisinske tilstander og nødstilfeller

background image

Legge til informasjon om medisinske tilstander og nødstilfeller

Du kan legge til og redigere ICE-informasjon (In Case of Emergency - ved nødstilfeller) i

programmet Kontakter. Du kan angi medisinsk informasjon, for eksempel allergier og

legemidler du bruker, pluss informasjon om slektninger og venner som kan kontaktes i

nødstilfeller. Når ICE-informasjonen er lagt til, er den tilgjengelig fra

sikkerhetslåseskjermen. Dette betyr at selv om skjermen er låst med for eksempel PIN-

kode, mønster eller passord, kan hjelpemannskaper fremdeles finne ICE-informasjonen

din.

1 Gå tilbake til den forrige Kontakter-skjermen.

2 Vis flere alternativer

3 Vis informasjon om medisinske tilstander og personopplysninger som en del av ICE-informasjonen

4 Informasjon om medisinske tilstander

5 ICE-kontaktliste

6 Opprett nye ICE-kontakter

7 Bruk eksisterende kontakter som ICE-kontakter

Vise informasjon om medisinske tilstander og personopplysninger som en del av ICE-

informasjonen

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på

ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller).

3

Ta hurtig på , og merk deretter av for

Vis personlig informasjon.

Taste inn mobilsvarnummeret

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på

ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller).

3

Ta hurtig på og deretter på

Rediger medisinsk informasjon.

4

Rediger den ønskede informasjonen.

5

Når du er ferdig, tar du hurtig på

LAGRE.

75

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik legger du til en ny ICE-kontakt

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på

ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller) og deretter på .

3

Hvis du har synkronisert kontaktene dine med én eller flere kontoer, og du legger

til en kontakt for første gang, må du velge kontoen du vil legge til kontakten i.

Alternativt kan du ta hurtig på

Ingen sikkerhetskopiering hvis du bare vil bruke og

lagre denne kontakten på enheten.

4

Skriv inn eller velg ønsket informasjon for kontakten.

5

Når du er ferdig, tar du hurtig på

LAGRE.

ICE-kontakten må minst ha et telefonnummer som hjelpemannskaper kan ringe til. Hvis

enheten din er låst med en sikkerhetslåseskjerm, kan hjelpemannskapene bare se

telefonnummeret til ICE-kontakten, selv om annen informasjon om kontakten også er lagt inn i

Kontakter-appen.

Slik bruker du eksisterende kontakter som ICE-kontakter

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på

ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller) og deretter på .

3

Merk kontaktene du vil bruke som ICE-kontakter.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på

Lagre.

ICE-kontaktene du velger, må minst ha et telefonnummer som hjelpemannskaper kan ringe til.

Hvis enheten din er låst med en sikkerhetslåseskjerm, kan hjelpemannskapene bare se

telefonnummeret til ICE-kontaktene, selv om annen informasjon om kontaktene også er lagt

inn i Kontakter-appen.

Gjøre ICE-informasjonen synlig fra sikkerhetslåseskjermen.

1

På Startskjerm trykker du på og deretter på .

2

Trykk på

ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller).

3

Trykk på og deretter på

Innstillinger.

4

Merk av for

ICE på låseskjerm.

ICE-informasjonen er synlig fra sikkerhetslåseskjermen som standard.

Slik aktiverer du samtaler til ICE-kontakter fra sikkerhetslåseskjermen

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på

ICE (In Case of Emergency – i nødstilfeller).

3

Ta hurtig på og deretter på

Innstillinger.

4

Merk av for

Aktiver anrop i ICE.

Noen nettverk og/eller tjenesteleverandører støtter kanskje ikke ICE-anrop.