Sony Xperia E5 - Slik legger du til og redigerer kontakter

background image

Slik legger du til og redigerer kontakter

Slik legger du til en kontakt

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på .

3

Hvis du har synkronisert kontaktene dine med én eller flere kontoer, og du legger

til en kontakt for første gang, må du velge kontoen du vil legge til kontakten i.

Alternativt kan du ta hurtig på

Ingen sikkerhetskopiering hvis du bare vil bruke og

lagre denne kontakten på enheten.

4

Skriv inn eller velg ønsket informasjon for kontakten.

5

Når du er ferdig, tar du hurtig på

LAGRE.

Når du har valgt en synkroniseringskonto i trinn 3, vises kontoen som standardkonto neste

gang du legger til en kontakt. Når du lagrer en kontakt i en bestemt konto, vises denne

kontoen som standardkonto for lagring neste gang du legger til en kontakt. Hvis du har lagret

en kontakt i en bestemt kontakt og vil endre den, må du opprette en ny kontakt og velge en

annen konto å lagre den i.

Hvis du legger til et plusstegn og landsnummeret foran et kontakttelefonnummer, trenger du

ikke å redigere nummeret når du befinner deg i utlandet.

Slik redigerer du en kontakt

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på den kontakten du vil redigere, og ta deretter hurtig på .

3

Rediger den ønskede informasjonen.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på

LAGRE.

Enkelte synkroniseringstjenester tillater ikke redigering av kontaktdetaljer.

Slik kobler du et bilde til en kontakt

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på den kontakten du vil redigere, og ta deretter hurtig på .

3

Ta hurtig på

, velg en metode for å legge til kontaktbildet og rediger etter ønske.

4

Når du har lagt til bildet, tar du hurtig på

LAGRE.

Du kan også legge til et bilde til en kontakt fra

Album-appen. Hvis du ønsker å legge til et

bilde som er lagret på en Internett-konto, må du laste ned bildet først.

Slik tilpasser du ringetonen for en kontakt

1

Ta hurtig på fra Startskjerm, ta deretter hurtig på .

2

Ta hurtig på kontakten du vil redigere, og trykk deretter på .

3

Ta hurtig på >

Angi ringetone.

4

Velg et alternativ fra listen, eller trykk på for å velge en musikkfil som er lagret på

enheten, og ta deretter hurtig på

Lagre.

5

Ta hurtig på

LAGRE.

Slik sletter du kontakter

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Hold nede den kontakten du vil slette.

3

Ta hurtig på nedoverpilen for å åpne rullegardinmenyen, og velg deretter

Merk alle

hvis du vil slette alle kontakter.

4

Ta hurtig på og deretter på

Slett.

74

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik redigerer du kontaktinformasjon om deg selv

1

På Startskjerm tar du hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på

Meg selv og deretter på .

3

Skriv inn ny informasjon, eller foreta endringene du vil ha.

4

Når du er ferdig, tar du hurtig på

LAGRE.

Slik oppretter du en ny kontakt fra en tekstmelding

1

På Startskjerm trykker du , og deretter finner du og trykker .

2

Trykk ikonet ved siden av telefonnummeret og trykk deretter

Lagre.

3

Velg en eksisterende kontakt, eller trykk

Opprett ny kontakt.

4

Rediger kontaktopplysningene, og trykk

LAGRE.