Sony Xperia E5 - Slik unngår du duplikatoppføringer av programmet med kontakter

background image

Slik unngår du duplikatoppføringer av programmet med kontakter

Du kan få duplikatoppføring i programmet med kontakter dersom kontaktene

synkroniseres med en ny konto eller kontaktinformasjon importeres på annen måte. I så

fall kan du slå sammen to kontakter til én oppføring. Hvis du slår sammen oppføringer

ved en feiltakelse, kan du splitte dem igjen senere.

Slik kobler du sammen kontakter

1

På Startskjerm tar du først hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på den kontakten du vil koble sammen med en annen kontakt.

3

Trykk på , og ta deretter hurtig på

Koble sammen kontakt.

4

Ta hurtig på den kontakten med den informasjonen du vil koble sammen med den

første kontakten, ta deretter hurtig på

OK for å bekrefte. Informasjonen fra den

første kontakten legges til den andre kontakten, og de tilkoblede kontaktene vises

som én kontakt i kontaktlisten.

Slik deler du koblede kontakter

1

På Startskjerm tar du først hurtig på og deretter på .

2

Ta hurtig på den tilknyttede kontakten du ønsker å redigere, ta deretter hurtig på

.

3

Ta hurtig på

Opphev kontaktkobling > Opphev kobling.