Sony Xperia E5 - Omstart, tilbakestilling og reparering

background image

Omstart, tilbakestilling og reparering

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller

ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.
Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne handlingen

kan av og til være nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte. Men vær

oppmerksom på at hvis du ønsker å beholde viktige data, må du først sikkerhetskopiere

disse dataene til et minnekort eller et annet flyttbart minne. Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du se

Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold

på siden 37.

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du

bruke Xperia™ Companion til å reparere enheten. Du finner mer informasjon om bruk av

Xperia™ Companion i

Xperia™ Companion

på siden 35.

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær

bruker, for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

Slik starter du enheten på nytt

Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader,

og prøv å starte på nytt.

1

Trykk på og hold nede strømknappen .

2

Trykk på

Start på nytt i menyen som åpnes. Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller å slå den av

1

Trykk på og hold inne strømknappen og volum opp-tasten samtidig i 10

sekunder.

2

Enheten din vibrerer én gang. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å

starte på nytt eller å slå den av, gjør følgende:

Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten

startes på nytt.

Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene nede.

Etter noen sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slås av.

Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene

Før du starter, må du sørge for å sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enhetens

interne minne, til et minnekort eller et annet flyttbart minne. Tilbakestilling av data til

fabrikkinnstillinger sletter alle data fra det interne lageret til enheten, og du vil ikke kunne få

tilgang til filene på noen av de krypterte SD-kortene igjen.

For å unngå permanent skade på enheten bør du ikke starte den på nytt mens tilbakestilling

pågår.

1

Ta hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Fabrikkinnstillinger.

3

Ta hurtig på

Tilbakestill telefonen.

4

Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens

opplåsingspassord eller opplåsings-PIN-kode for å fortsette.

5

Bekreft ved å ta hurtig på

Fjern alt.

Enheten går ikke tilbake til tidligere programvareversjon av Android™ når du utfører

tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, PIN-kode eller mønster, kan du bruke

enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia™ Companion for å fjerne dette sikkerhetslaget. Du må

oppgi detaljer om pålogging på Google-kontoen for å utføre denne operasjonen. Hvis du kjører

123

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten på nytt, og du kan komme til å

miste personlige data i prosessen.

Slik reparerer du enhetsprogramvaren ved hjelp av Xperia™ Companion

Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet Google™-brukernavnet og -

passordet ditt. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene din kan du bli nødt til å oppgi dem for å

kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

Hvis enheten ser ut til å ha frosset, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det

hele tatt etter at du har oppdatert Xperia™-programvaren eller etter at du har utført en

programvarereparasjon eller en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, kan du prøve å

tvinge enheten til å slå seg av, og deretter slå den på igjen. Hvis problemet vedvarer,

tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon ved å

følge trinnene nedenfor:

1

Kontroller at Xperia™ Companion er installert på PC-en eller Mac

®

-en.

2

Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på

Reparasjon av programvare på hovedskjermen.

3

Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt

og for å fullføre reparasjonen.