Sony Xperia E5 - Resirkulere enheten

background image

Resirkulere enheten

Har du en gammel enhet liggende? Hvorfor ikke resirkulere den? Dersom du gjør det,

hjelper du oss å gjenbruke materialer og komponenter, og i tillegg beskytter du miljøet!

www.sonymobile.com/recycle/

kan du finne ut mer om alternativene som finnes i din

region, i forbindelse med resirkulering.