Sony Xperia E5 - Lese og sende meldinger

background image

Lese og sende meldinger

Meldinger-appen viser meldingene som samtaler, noe som innebærer at alle meldingene

som er sendt til eller mottatt fra en bestemt mottaker, vises samlet.

Antall tegn som kan sendes i en enkel melding, varierer og er avhengig av operatøren og

språket som brukes. Den maksimale størrelsen på en MMS-melding som inkluderer størrelsen

på mediefiler som legges til, er avhengig av operatøren. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha

mer informasjon.

1

Gå tilbake til samtalelisten

2

Ring meldingssenderen

3

Vise flere valg

4

Send og motta meldinger

5

Sende en ferdig melding

6

Legg til vedlegg

Slik oppretter og sender du en melding

1

På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på .

3

Skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer, eller annen kontaktinformasjon

om mottakeren som har blitt lagret, og velg deretter fra listen som vises. Hvis

mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt.

4

Hvis du ønsker å sende en gruppemelding, gjentar du prosedyren som er

beskrevet ovenfor for å legge til flere mottakere.

5

Trykk på

Skriv melding og skriv meldingsteksten.

6

Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du det relevante alternativet for vedlegg.

7

Send meldingen ved å trykke på .

Hvis du avslutter en melding uten å sende den, lagres den som et utkast. Samtalen merkes da

med ordet

Utkast:.

Slik leser du en mottatt melding

1

På Startskjerm trykker du , og deretter finner du og trykker .

2

Trykk den ønskede samtalen.

3

Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, trykker du meldingen.

Alle mottatte meldinger lagres til enhetsminnet som standard.

79

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik svarer du på en melding

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og deretter finner du og tar hurtig på .

2

Ta hurtig på samtalen som inneholder meldingen.

3

Angi svaret ditt, og ta hurtig på .

Slik videresender du en melding

1

På Startskjerm tar du hurtig på , og finn deretter og ta hurtig på .

2

Ta hurtig på samtalen som inneholder meldingen du vil videresende.

3

Berør og hold nede meldingen du vil videresende, og ta deretter hurtig på

Videresend melding.

4

Skriv inn mottakerens navn eller telefonnummer, eller annen kontaktinformasjon

om mottakeren som har blitt lagret, og velg deretter fra listen som vises. Hvis

mottakeren ikke ligger inne i kontaktlisten, angir du nummeret manuelt.

5

Rediger eventuelt meldingen, og ta deretter hurtig på .

Slik lagrer du en fil som er mottatt i en melding

1

På Startskjerm trykker du , og deretter finner du og trykker .

2

Hvis meldingen ikke er lastet ned ennå, må du trykke meldingen.

3

Trykk og hold nede filen du vil lagre, og velg deretter ønsket alternativ.