Sony Xperia E5 - Slik lytter du til musikk

background image

Slik lytter du til musikk

Bruk musikkappen til å lytte til favorittmusikken din og favorittlydbøkene dine.

1

Gå til startsiden for musikk

2

Søk i alle sangene som er lagret på enheten

3

Vis den gjeldende avspillingskøen

4

Albumbilde (hvis tilgjengelig)

5

Fremdriftsindikator – Dra indikatoren eller ta hurtig langs linjen for å spole fremover eller bakover.

6

Forløpt tid for gjeldende sang

7

Totaltid for gjeldende sang

8

Gjenta alle sangene i gjeldende avspillingskø

9

Ta hurtig på tasten for å gå til neste sang i avspillingskøen

Berør og hold tasten for å spole fremover i gjeldende sang

10 Spill eller stans en sang midlertidig

11 Ta hurtig på tasten for å gå til forrige sang i avspillingskøen

Berør og hold tasten for å spole bakover i gjeldende sang

12 Spill av sanger i gjeldende avspillingskø i tilfeldig rekkefølge

86

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Startside for musikk

1

Dra den venstre kanten av skjermen til høyre for å åpne menyen for musikkstartskjermen

2

Bla opp eller ned for å vise innholdet

3

Spill av en sang med musikkappen

4

Spill alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge

5

Gå tilbake til musikkspillerskjermen

Slik spiller du av en sang med musikkappen

1

På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på .

3

Velg en musikkategori.

4

Trykk på en sang for å spille den av.

Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer. Kontroller at du har de

nødvendige rettighetene til materiell du har tenkt å dele.

Slik finner du sangrelatert informasjon på Internett

Ta hurtig på albumbildet og ta hurtig på

Mer om dette mens et sang spilles av i

musikkappen.

Internett-ressurser som er relatert til sangen, kan omfatte videoer på YouTube™, sangtekst og

artistinformasjon på Wikipedia.

Slik redigerer du musikkinformasjon og laster ned albumbilder

1

I Musikk-appen trykker du på albumbildet og deretter på

Rediger musikkinfo.

2

Rediger informasjonen etter ønske.

3

Trykk på og velg et alternativ for å angi eller laste ned albumbilde.

4

Når du er ferdig, trykker du på

LAGRE.

Du kan også angi at albumbilder skal lastes ned automatisk i Musikk-menyen, under

Innstillinger.

Slik justerer du lydvolumet

Trykk på volumtasten.

Slik minimerer du musikkappen

Når en sang spilles av, trykker du på for å gå til Startskjerm. Musikkappen

fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

Slik åpner du musikkappen når den spiller i bakgrunnen

1

Ta hurtig på for å åpne appvinduet som nylig er brukt, mens en sang spilles av i

bakgrunnen.

2

Ta hurtig på musikkappen.

87

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.