Sony Xperia E5 - Spillelister

background image

Spillelister

Du kan også opprette dine egne spillelister fra musikken som er lagret på enheten, på

startsiden for musikk.

Slik oppretter du dine egne spillelister

1

Fra musikkstartskjermen berører du og holder nede navnet på albumet eller

sangen som du vil legge til i en spilleliste.

2

Trykk

Legg til i spilleliste > Opprett ny spilleliste i menyen som åpnes.

3

Skriv inn et navn på spillelisten, og trykk

OK.

Du kan også trykke albumbildet og deretter trykke

Legg til i spilleliste for å opprette en ny

spilleliste.

88

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik spiller du av egne spillelister

1

Åpne menyen for musikkstartskjermen, og ta deretter hurtig på

Spillelister.

2

Under

Spillelister velger du den spillelisten du ønsker å åpne.

3

Hvis du vil spille av alle sangene, tar du hurtig på

Tilfeldig rekkefølge.

Slik legger du til sanger i en spilleliste

1

Fra musikkstartskjermen blar du til sangen eller albumet som du vil legge til i en

spilleliste.

2

Berør og hold sang- eller albumtittelen, og ta deretter hurtig på

Legg til i

spilleliste.

3

Ta hurtig på navnet til spillelisten som albumet eller sangen skal legges til i.

Albumet eller sangen blir nå lagt til i spillelisten.

Slik fjerner du en sang fra en spilleliste

1

Berør og hold tittelen på sangen i en spilleliste for å slette sangen.

2

Ta hurtig på

Fjern fra spilleliste.

Du kan kanskje ikke slette en sang som er lagret på minnekortet i enhetens interne

lagringssted.

Slik sletter du en spilleliste

1

Åpne menyen for musikkstartskjermen, og ta deretter hurtig på

Spillelister.

2

Berør og hold spillelisten du ønsker å slette.

3

Ta hurtig på

Slett.

4

Bekreft slettingen ved å ta hurtig på

Slett en gang til.

Du kan ikke slette smarte spillelister.