Sony Xperia E5 - Slik begrenser du anrop

background image

Slik begrenser du anrop

Du kan blokkere alle eller visse kategorier av innkommende og utgående anrop. Hvis du

har mottatt en PIN2-kode fra tjenesteleverandøren, kan du også bruke en liste over faste

numre (Fixed Dialling Numbers - FDN) til å begrense utgående anrop. Hvis abonnementet

ditt omfatter en mobilsvartjeneste, kan du sende alle innkommende anrop fra en bestemt

kontakt direkte til mobilsvar. Hvis du ønsker å blokkere et bestemt nummer, kan du gå til

Google Play™ og laste ned apper som støtter denne funksjonen.

FDN støttes ikke av alle nettoperatører. Kontakt nettoperatøren for å kontrollere om SIM-kortet

ditt eller nettjenesten støtter denne funksjonen.

Slik blokkerer du innkommende eller utgående anrop

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Anrop.

3

Trykk på

Anropssperring og velg et alternativ.

4

Skriv inn passordet og trykk på

OK.

Når du bruker anropsblokkering for første gang, må du taste inn et passord for å aktivere

funksjonen for anropsblokkering. Deretter må du bruke samme passord dersom du vil redigere

innstillingene for anropsblokkering.

Slik aktiverer eller deaktiverer du faste numre

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Anrop > Faste numre.

3

Velg

Slå på faste nummer hvis du vil aktivere faste numre. Velg Slå av faste

nummer hvis du vil deaktivere faste numre.

4

Skriv inn PIN2-koden, og trykk på

OK.

68

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik får du tilgang til listen over godkjente anropsmottakere

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop > Faste numre > Faste numre.

Slik endrer du PIN2-koden for SIM-kortet

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Anrop.

3

Ta hurtig på

Faste numre > Endre PIN2.

4

Skriv inn den gamle PIN2-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på

OK.

5

Skriv inn den nye PIN2-koden for SIM-kortet, og ta hurtig på

OK.

6

Bekreft den nye PIN2-koden, og ta hurtig på

OK.

Slik sender du innkommende anrop fra en bestemt kontakt direkte til mobilsvar

1

På Startskjerm tar du hurtig på .

2

Finn og ta hurtig på .

3

Velg kontakten som du ønsker å sende alle innkommende anrop fra, automatisk til

mobilsvar.

4

Ta hurtig på > .

5

Merk av i avmerkingsboksen ved siden av

Alle anrop til mobilsvar.

6

Ta hurtig på

LAGRE.