Sony Xperia E5 - Stor tekst

background image

Stor tekst

Du kan aktivere alternativet for stor tekst for å øke standandstørrelsen for tekst som vises

på enheten.

Slik aktiverer eller deaktiverer du stor tekst

1

Ta hurtig på på Startskjerm.

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Tilgjengelighet.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Stor tekst.