Sony Xperia E5 - Video-appen

background image

Video-appen

Bruk appen Video for å spille av filmer og annet videoinnhold som er lagret på eller lastet

ned til enheten. Appen fungerer også som en TV-guide med mulighet for å vise detaljert

programinformasjon og relatert innhold, inkludert innlegg på sosiale medier om

programmet du er interessert i. Du kan bruke appen som en fult funksjonerende

fjernkontroll sammen med en kompatibel hjemmeenhet. Du kan også spille av filmer på

andre enheter som er koblet til det samme nettverket eller lagret i nettskyen.

Det kan hende at enkelte videofiler ikke kan spilles av i appen Video. Tilgjengeligheten til TV-

guiden og fjernkontrollen varierer avhengig av marked og tilkoblet enhet.

1

Åpne startskjermmenyen

2

Vis programguiden

3

Oppdater innhold

4

Fjernkontroll

5

Søk i innhold

6

Veksle mellom å vise innholdet i biblioteket ditt, populære programmer, kringkastede programmer, TV-

serier, filmer og anbefalte programmer

7

Dra den venstre kanten av skjermen til høyre for å åpne menyen, bla i innhold og justere innstillinger

8

Trykk på et program for å få detaljert informasjon og relatert innhold

Slik bruker du enheten som en fjernkontroll

For å bruke enheten som en fjernkontroll med en kompatibel enhet, må du først pare

enhetene. For å gjøre dette, må begge enhetene være tilkoblet samme nettverk. Hvis du

ønsker mer informasjon om kompatible enheter, kan du gå til

Liste over kompatible enheter

.

1

På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på

Video.

2

Trykk på for å åpne startskjermmenyen, og trykk deretter på

Legg til enhet.

3

Velg hjemmeenheten fra listen.

4

Skriv registreringsnummeret vist på hjemmeenheten og følg instruksjonene for å

fullføre paringen.
Etter at paringen er utført, vil -ikonet for fjernkontrollen vises, og det lar deg bruke

enheten som en fult funksjonell fjernkontroll for hjemmeenheten din.

Slik endrer du innstillinger

1

På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på

Video.

2

Trykk på for å åpne startskjermmenyen, og trykk deretter på

Innstillinger.

3

Endre innstillingene slik du ønsker.

106

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik spiller du av en video

1

På Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på

Video.

2

Finn og trykk på videoen som du vil spille av. Hvis videoen ikke vises på skjermen,

trykker du på for å åpne startskjermmenyen, og deretter finner du videoen du vil

spille av og trykker på den.

3

Trykk på skjermen for å vise eller skjule kontrollene.

4

Trykk på for å stanse avspillingen midlertidig. Trykk på for å fortsette

avspillingen.

5

Dra fremdriftslinjemarkøren til venstre for å spole tilbake. Dra

fremdriftslinjemarkøren til høyre for å spole fremover.

Slik endrer du lydinnstillingene mens en video spilles

1

Når en video spilles, tar du hurtig på skjermen for å vise kontrollene.

2

Ta hurtig på >

Lydinnstillinger, og endre deretter innstillingene etter ønske.

3

Ta hurtig på

OK når du er ferdig.

Slik deler du en video

1

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Del når en video spilles av.

2

Ta hurtig på appen du vil bruke for å dele den valgte videoen, og følg de aktuelle

trinnene for å sende den.