Sony Xperia E5 - Ochrona karty SIM

background image

Ochrona karty SIM

Każdą używaną w urządzeniu kartę SIM można zablokować i odblokować za pomocą

kodu PIN (Personal Identification Number). Gdy karta SIM jest zablokowana, abonament

powiązany z kartą jest zabezpieczony przed niewłaściwym wykorzystaniem, co oznacza,

że za każdym razem, gdy urządzenie jest uruchamiane, trzeba wprowadzić kod PIN.
Wprowadzenie niepoprawnego kodu PIN zbyt wiele razy spowoduje zablokowanie karty

SIM. Należy wówczas wprowadzić kod PUK (Personal Unblocking Key), a następnie

nowy kod PIN. Kody PIN i PUK są dostarczane przez operatora sieci.

Jak skonfigurować blokadę karty SIM

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Ustaw blokadę SIM.

3

Przeciągnij w prawo suwak

Zablokuj kartę SIM.

4

Wprowadź kod PIN karty SIM i stuknij pozycję

OK. Blokada karty SIM jest teraz

aktywna i po każdym ponownym uruchomieniu urządzenia będzie pojawiać się

monit o wprowadzenie kodu PIN.

Jak usunąć blokadę karty SIM

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Ustaw blokadę SIM.

3

Przeciągnij w lewo suwak

Zablokuj kartę SIM.

4

Wprowadź kod PIN karty SIM i stuknij pozycję

OK.

Jak zmienić kod PIN karty SIM

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia >

Ustaw blokadę SIM.

3

Stuknij pozycję

Zmień PIN do karty SIM.

4

Wprowadź stary kod PIN karty SIM i stuknij pozycję

OK.

5

Wprowadź nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję

OK.

6

Ponownie wpisz nowy kod PIN karty SIM i stuknij pozycję

OK.

17

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odblokować zablokowaną kartę SIM za pomocą kodu PUK

1

Wprowadź kod PUK i stuknij pozycję

.

2

Wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję

.

3

Ponownie wprowadź nowy kod PIN i stuknij pozycję

.

Jeśli zbyt wiele razy wprowadzisz niepoprawny kod PUK, konieczne będzie skontaktowanie się

z operatorem sieci w celu uzyskania nowej karty SIM.