Sony Xperia E5 - Składanie

background image

Składanie

Twoje urządzenie obsługuje tylko karty nano SIM.

Jak włożyć kartę nano SIM

Nie wyciągaj tacki z etykietą razem z uchwytem karty SIM.

1

Otwórz osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.

2

Wyciągnij uchwyt karty nano SIM paznokciem.

3

Umieść w nim kartę nano SIM, zwracając uwagę na jej orientację (patrz ilustracja).

4

Karta musi być ułożona w uchwycie poziomo.

5

Włóż uchwyt do gniazda, a następnie zamknij osłonę.

Jeśli uchwyt karty nano SIM zostanie wyciągnięty z włączonego urządzenia, zostanie ono

automatycznie uruchomione ponownie.

7

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włożyć kartę pamięci

1

Zdejmij osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.

2

Włóż kartę pamięci do gniazda karty pamięci tak, a następnie wepchnij kartę

pamięci całkowicie w gniazdo, aż usłyszysz odgłos blokowania karty.

3

Załóż pokrywę.

Włóż ponownie kartę pamięci, obracając ją we właściwym kierunku.

Jak wyjąć kartę nano SIM

Nie wyciągaj tacki z etykietą razem z uchwytem karty SIM.

1

Otwórz osłonę gniazda karty nano SIM i karty pamięci.

2

Wyciągnij uchwyt karty nano SIM paznokciem.

3

Wyjmij kartę nano SIM, a następnie włóż ponownie uchwyt.

4

Włóż uchwyt do gniazda, a następnie zamknij osłonę.

Jeśli uchwyt karty nano SIM zostanie wyciągnięty z włączonego urządzenia, zostanie ono

automatycznie uruchomione ponownie.

Jak wyjąć kartę pamięci

1

Wyłącz urządzenie lub odłącz kartę pamięci w menu

Ustawienia > Pamięć > >

Zaawansowane > Pamięć masowa > obok pozycji Karta SD, a następnie

otwórz osłonę gniazd karty nano SIM i karty pamięci.

2

Wciśnij kartę pamięci do środka, a następnie szybko ją puść.

3

Wysuń całkowicie kartę pamięci i wyjmij z urządzenia.

4

Zamknij osłonę.