Sony Xperia E5 - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Połączenie z siecią Wi-Fi umożliwia przeglądanie Internetu, pobieranie aplikacji oraz

wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail. Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi

urządzenie zapamiętuje sieć i automatycznie łączy się z nią, gdy znajdzie się ona w

zasięgu w przyszłości.
W celu uzyskania dostępu do niektórych sieci Wi-Fi jest wymagane zalogowanie się na

stronie internetowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z

administratorem danej sieci Wi-Fi.
Dostępne sieci Wi-Fi mogą być otwarte lub zabezpieczone.

W przypadku otwartych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi jest wyświetlany symbol .

W przypadku zabezpieczonych sieci obok nazwy sieci Wi-Fi jest wyświetlany symbol .

Niektóre sieci Wi-Fi nie są wyświetlane na liście dostępnych sieci, ponieważ ich nazwa (SSID)

nie jest udostępniana. Jeśli znasz nazwę sieci, możesz dodać ją ręcznie do listy dostępnych

sieci Wi-Fi.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi.

Włączenie funkcji Wi-Fi może potrwać kilka sekund.

Jak automatycznie łączyć się z siecią Wi-Fi

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij suwak, aby włączyć funkcję

Wi-Fi. Zostaną wyświetlone wszystkie

dostępne sieci Wi-Fi.

4

Stuknij sieć Wi-Fi, aby nawiązać z nią połączenie. W przypadku sieci

zabezpieczonych wprowadź wymagane hasło. Po nawiązaniu połączenia na

pasku stanu zostanie wyświetlony symbol .

Aby wyszukać nowe dostępne sieci, stuknij pozycję , a następnie

Odśwież. Jeśli nie można

pomyślnie nawiązać połączenia z siecią Wi-Fi, skorzystaj z odpowiednich wskazówek

dotyczących rozwiązywania problemów z urządzeniem na stronie

www.sonymobile.com/

support/

.

46

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak dodać ręcznie sieć Wi-Fi

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij kolejno pozycje >

Dodaj sieć.

4

Wprowadź identyfikator

Nazwa sieci (SSID).

5

Stuknij pole

Zabezpieczenia, aby wybrać typ zabezpieczeń.

6

Wprowadź hasło, jeśli jest wymagane.

7

Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji, takich jak opcje serwera proxy i

opcje IP, zaznacz pole wyboru

Opcje zaawansowane i wprowadź odpowiednie

ustawienia.

8

Stuknij pozycję

Zapisz.

Aby uzyskać identyfikator SSID sieci i hasło, skontaktuj się z administratorem sieci Wi-Fi.

Zwiększanie mocy sygnału sieci Wi-Fi

Moc sygnału sieci Wi-Fi można zwiększyć kilkoma sposobami:

Zbliż urządzenie do punktu dostępu Wi-Fi.

Odsuń punkt dostępu Wi-Fi od wszelkich potencjalnych przeszkód lub źródeł zakłóceń.

Nie zakrywaj obszaru anteny sieci Wi-Fi urządzenia (wskazany obszar na ilustracji).

Ustawienia sieci Wi-Fi

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi lub gdy w pobliżu dostępne są sieci Wi-Fi,

można wyświetlić stan tych sieci. Ponadto można włączyć w urządzeniu powiadamianie

o wykryciu otwartej sieci Wi-Fi.

Jak włączyć powiadamianie o sieciach Wi-Fi

1

Włącz funkcję Wi-Fi, jeśli jeszcze nie jest włączona.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

4

Stuknij kolejno pozycje >

Zaawansowane.

5

Przeciągnij w prawo suwak

Powiadomienie o sieci.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o używanej sieci Wi-Fi

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij sieć Wi-Fi, z którą masz obecnie połączenie. Zostaną wyświetlone

szczegółowe informacje o sieci.

Jak znaleźć adres MAC swojego urządzenia

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Wi-Fi.

3

Stuknij pozycję . Na liście zostanie wyświetlony

Adres MAC.