Sony Xperia E5 - Alarm i zegar

background image

Alarm i zegar

Możliwe jest ustawienie alarmu lub kilku alarmów i używanie dowolnego dźwięku

zapisanego na urządzeniu jako sygnału alarmowego. Alarm się nie włączy, jeśli

urządzenie będzie wyłączone.
Format wyświetlania godziny alarmu jest taki sam jak format wybrany w ogólnych

ustawieniach godziny na telefonie, na przykład 12-godzinny lub 24-godzinny.

125

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Uzyskiwanie dostępu do ekranu głównego funkcji alarmu

2

Wyświetlenie zegara światowego i dostosowanie ustawień

3

Dostęp do funkcji stopera

4

Dostęp do funkcji minutnika

5

Wyświetlanie opcji

6

Otwieranie ustawień daty i godziny zegara

7

Włączanie i wyłączanie alarmu

8

Dodanie nowego alarmu

Jak ustawić nowy alarm

1

Na ekranie głównym stuknij ikonę .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Zegar.

3

Stuknij pozycję .

4

Stuknij pozycję

Godzina i wybierz odpowiednią wartość.

5

Stuknij pozycję

OK.

6

W razie potrzeby edytuj inne ustawienia alarmu.

7

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak odłożyć uruchomiony alarm

Stuknij pozycję

Odłóż.

Jak wyłączyć uruchomiony alarm

Przeciągnij ikonę w prawo.

Aby wyłączyć odłożony alarm, możesz przeciągnąć w dół pasek stanu w celu otwarcia panelu

powiadomień i stuknąć pozycję .

Jak edytować istniejący alarm

1

Na ekranie głównym stuknij ikonę

Zegar.

2

Stuknij pozycję

Alarm, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

3

Wprowadź żądane zmiany.

4

Stuknij pozycję

Gotowe.

Jak włączyć lub wyłączyć alarm

Otwórz aplikację Zegar, a następnie przeciągnij suwak obok alarmu do położenia

„włączone” lub „wyłączone”.

Jak usunąć alarm

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie dotknij i przytrzymaj alarm, który

chcesz usunąć.

2

Stuknij pozycję

Usuń alarm, a następnie stuknij pozycję Tak.

Jak ustawić dźwięk alarmu

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Stuknij pozycję

Dźwięk alarmu i wybierz opcję albo stuknij pozycję w celu

wybrania pliku muzycznego.

3

Stuknij pozycję

Gotowe, a następnie stuknij pozycję Zapisz.

Więcej informacji o dostosowywaniu poziomu głośności alarmu zawiera temat

Głośność

dźwięku i ustawienia

na stronie 54.

Jak regulować poziom głośności alarmu

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Przeciągnij suwak głośności w obszarze

Głośność alarmu na odpowiednią

pozycję.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

126

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak ustawić alarm cykliczny

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Stuknij pozycję

Powtarzaj.

3

Zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie stuknij pozycję

OK.

4

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak włączyć wibracje dla alarmu

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie stuknij alarm, który chcesz edytować.

2

Zaznacz pole wyboru

Wibracje.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

Jak ustawić działanie przycisków bocznych

1

Otwórz aplikację Budzik i zegar, a następnie wybierz alarm, który chcesz

edytować.

2

Stuknij pozycję

Działanie kl. bocznych, a następnie wybierz działanie przycisków

bocznych podczas alarmu.

3

Stuknij pozycję

Zapisz.

127

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.