Sony Xperia E5 - Poprawianie jakości dźwięku

background image

Poprawianie jakości dźwięku

Jak poprawić jakość dźwięku za pomocą korektora graficznego

1

Otwórz menu ekranu głównego aplikacji Muzyka, a następnie stuknij pozycję

Ustawienia > Ustawienia dźwięku > Efekty dźwiękowe > Korektor graf..

2

Aby dostosować dźwięk ręcznie, przeciągnij przyciski zakresu częstotliwości w

górę lub w dół. Aby dostosować dźwięk automatycznie, stuknij pozycję

i

wybierz styl.

Jak włączyć funkcję dźwięku przestrzennego

1

Otwórz menu ekranu głównego aplikacji muzycznej, a następnie stuknij pozycje

Ustawienia > Ustawienia dźwięku > Efekty dźwiękowe > Dźw. przestrzenny

(VPT).

2

Aby wybrać ustawienie, muskaj ekran w lewo lub w prawo, a następnie stuknij

pozycję

OK, aby potwierdzić wybór.

95

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.