Sony Xperia E5 - Udostępnianie muzyki

background image

Udostępnianie muzyki

Jak udostępnić utwór

1

Z poziomu ekranu głównego aplikacji Muzyka przejdź do utworu lub albumu, który

chcesz udostępnić.

2

Dotknij tytułu utworu i przytrzymaj go, a następnie stuknij pozycję

Udostępnij.

3

Wybierz aplikację z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na

ekranie.

W ten sam sposób można także udostępniać albumy i listy odtwarzania.

94

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.