Sony Xperia E5 - Korzystanie z usług lokalizacji

background image

Korzystanie z usług lokalizacji

Usługi lokalizacji umożliwiają aplikacjom takim jak Mapy czy aparatowi używanie

informacji z sieci komórkowej i Wi-Fi oraz systemu Global Positioning System (GPS) do

określania Twojej przybliżonej lokalizacji. Jeżeli z danego miejsca nie ma bezpośredniej

widoczności z satelitami systemu GPS, urządzenie może określić lokalizację za pomocą

funkcji Wi-Fi. A jeśli będziesz poza zasięgiem sieci Wi-Fi, urządzenie może określić Twoją

lokalizację, korzystając z sieci komórkowej.
Aby móc określać miejsce pobytu za pomocą urządzenia, trzeba włączyć usługi

lokalizacji.

Nawiązywanie połączenia z Internetem z urządzenia może się wiązać z opłatami za transmisję

danych.

Jak włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Lokalizacja, a następnie stuknij przełącznik,

aby włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacji.

Zwiększanie dokładności funkcji GPS

Znalezienie położenia przy pierwszym użyciu funkcji GPS w urządzeniu może zająć kilka

minut. Aby przyśpieszyć określenie aktualnej lokalizacji, należy zapewnić niezakłóconą

widoczność nieba. Należy stać w jednym miejscu i nie zakrywać anteny GPS (obszar

zaznaczony na ilustracji). Sygnał GPS przechodzi przez chmury i przedmioty z tworzyw

sztucznych, ale nie przez większe przeszkody, takie jak budynki lub góry. Jeżeli

położenia nie uda się znaleźć po kilku minutach, przejdź w inne miejsce.