Sony Xperia E5 - Nawigowanie po aplikacjach

background image

Nawigowanie po aplikacjach

Między aplikacjami można nawigować przy użyciu przycisków nawigacyjnych, paska

ulubionych i okna ostatnio używanych aplikacji, które pozwala na łatwe przełączanie się

między wszystkimi niedawno otwieranymi aplikacjami. Przyciski nawigacyjne to przycisk

ekranu głównego, przycisk ostatnich aplikacji i przycisk cofania się. Niektóre aplikacje są

zamykane, gdy wyjdzie się z nich przez naciśnięcie przycisku ekranu głównego ,

podczas gdy inne zostają wstrzymane lub pozostają uruchomione w tle. W przypadku

aplikacji, które są wstrzymywane, i tych, które działają w tle, można przy następnym

otwarciu kontynuować korzystanie od tego miejsca, w którym się ostatnio przerwało.

25

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

1

Okno ostatnio używanych aplikacji — umożliwia otwarcie ostatnio używanej aplikacji.

2

Przycisk ostatnich aplikacji — umożliwia otwarcie okna ostatnio używanych aplikacji i paska ulubionych.

3

Klawisz ekranu głównego — umożliwia wyjście z aplikacji i powrót do ekranu głównego.

4

Klawisz Wstecz — umożliwia powrót do wcześniejszego ekranu w aplikacji lub zamknięcie aplikacji.

Jak otworzyć okno ostatnio używanych aplikacji

Naciśnij .

Jak zamknąć wszystkie ostatnio używane aplikacje

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

Jak otworzyć menu w aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji naciśnij klawisz .

Menu nie jest dostępne we wszystkich aplikacjach.