Sony Xperia E5 - Daydream

background image

Daydream

Daydream to interaktywny wygaszacz ekranu, który automatycznie wyświetla kolory,

zdjęcia lub pokaz slajdów, gdy urządzenie jest zadokowane lub ładowane, a ekran nie

jest używany.

Na urządzeniu z wieloma użytkownikami każdy z nich może mieć własne ustawienia

wygaszacza ekranu Daydream.

Jak uaktywnić wygaszacz ekranu Daydream

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Wyświetlacz > Wygaszacz ekranu.

3

Przeciągnij suwak w prawo.

Jak wybrać zawartość wygaszacza ekranu Daydream

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Wyświetlacz > Wygaszacz ekranu.

3

Przeciągnij suwak w prawo.

4

Wybierz element do wyświetlania, gdy jest aktywny wygaszacz ekranu.

Jak określić czas uruchamiania wygaszacza ekranu Daydream

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Wyświetlacz > Wygaszacz ekranu.

3

Przeciągnij suwak w prawo.

4

Aby natychmiast włączyć wygaszacz ekranu Daydream, stuknij opcję , a

następnie stuknij opcję

Uruchom teraz.

5

Aby ustawić opcje automatycznego włączania, stuknij pozycję , stuknij pozycję

Ustawienia wygaszacza i wybierz opcję.