Sony Xperia E5 - Głośność dźwięku i ustawienia

background image

Głośność dźwięku i ustawienia

Można regulować zarówno głośność powiadomień, jak i głośność słuchanej muzyki lub

odtwarzanych nagrań wideo.

Jak regulować głośność dzwonka za pomocą klawisza głośności

Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności.

Jak regulować poziom głośności odtwarzania multimediów za pomocą klawisza

głośności

W czasie słuchania muzyki lub oglądania filmów wideo naciskaj klawisz

zwiększania lub zmniejszania głośności. Głośność można regulować nawet przy

zablokowanym ekranie.

Jak włączyć tryb wibracji

Naciśnij górną lub dolną część klawisza głośności, aż pojawi się ikona

.

Jak dostosować poziom głośności

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie.

3

Przeciągnij suwaki głośności, aby wybrać żądane ustawienia.

Można niezależnie dostosować poziom głośności dzwonka, odtwarzania multimediów oraz

alarmu, naciskając klawisz zwiększania i zmniejszania głośności, a następnie stukając pozycję

.

54

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak ustawić wibracje urządzenia przy połączeniach przychodzących

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie.

3

Przeciągnij w prawo suwak

Wibracja przy poł. Przychodzących.

Jak ustawić dzwonek

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie >

Dzwonek telefonu.

3

Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na

urządzeniu.

4

Aby potwierdzić, stuknij pozycję

Gotowe.

Jak wybrać dźwięk powiadomienia

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Dźwięk

powiadomienia.

3

Wybierz opcję z listy lub stuknij pozycję , aby wybrać plik muzyczny zapisany na

urządzeniu.

4

Aby potwierdzić, stuknij pozycję

Gotowe.

Niektóre aplikacje korzystają z własnych dźwięków powiadomienia, które można wybrać w

ustawieniach tych aplikacji.

Jak włączyć dźwięki klawiszy

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Inne dźwięki.

3

Przeciągnij w prawo suwaki

Dźwięki panelu numerycznego i Dźwięki przy

dotknięciu.