Sony Xperia E5 - Czytanie i wysyłanie wiadomości

background image

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy — oznacza to,

że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem.

Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od

operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości MMS, w tym rozmiar

dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji można

uzyskać u operatora sieci.

1

Powrót do listy rozmów

2

Nawiązywanie połączenia z nadawcą wiadomości

3

Wyświetlanie innych opcji

4

Wysłane i odebrane wiadomości

5

Wyślij predefiniowaną wiadomość

6

Dodawanie załączników

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję .

3

Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje

kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy.

Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.

4

Aby wysłać wiadomość grupową, powtórz powyższe kroki w celu dodania

odbiorców.

5

Stuknij pozycję

Napisz wiadomość i wprowadź tekst wiadomości.

6

Aby dodać załącznik, wybierz odpowiednią opcję załącznika.

7

Aby wysłać wiadomość, stuknij pozycję .

Jeśli opuścisz obszar tworzenia wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako

kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona etykietą

Wers. robocza:.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij odpowiednią rozmowę.

3

Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij ją.

Wszystkie pobrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

84

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odpowiedzieć na wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.

3

Wprowadź odpowiedź i stuknij pozycję .

Jak przekazać dalej wiadomość

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.

3

Dotknij wiadomości do przekazania dalej i przytrzymaj ją, a następnie stuknij

pozycję

Przekaż wiadomość dalej.

4

Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy albo inne zapisane informacje

kontaktowe na temat odbiorcy, a następnie wybierz pozycję z wyświetlonej listy.

Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer odbiorcy ręcznie.

5

W razie potrzeby zmodyfikuj wiadomość, a następnie stuknij pozycję .

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję .

2

Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij ją.

3

Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.