Sony Xperia E5 - Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego

background image

Wprowadzanie tekstu za pomocą wprowadzania głosowego

Zamiast wpisywania poszczególnych wyrazów podczas wprowadzania tekstu możesz

skorzystać z funkcji wprowadzania głosowego. Po prostu wypowiedz wyrazy, które

chcesz wprowadzić. Wprowadzanie głosowe to eksperymentalna technologia Google™

dostępna tylko dla niektórych języków i regionów. Przed rozpoczęciem korzystania z

funkcji wprowadzania głosowego należy ją najpierw uaktywnić.

Jak włączyć wprowadzanie głosowe

1

Po wyświetleniu klawiatury ekranowej stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Ustawienia klawiatury.

3

Przeciągnij w prawo suwak obok pozycji

Klawisz wprowadzania głos. Google™.

4

Stuknij pozycję , aby zapisać ustawienia. Na klawiaturze ekranowej zostanie

wyświetlona ikona mikrofonu .

Jak wprowadzić tekst za pomocą wprowadzania głosowego

1

Otwórz klawiaturę ekranową.

2

Stuknij pozycję . Po wyświetleniu symbolu zacznij mówić, aby wprowadzić

tekst.

3

Po zakończeniu stuknij ponownie pozycję . Zostanie wyświetlony sugerowany

tekst.

4

W razie potrzeby przeprowadź ręczną edycję tekstu.

Aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić tekst ręcznie, stuknij pozycję

.