Sony Xperia E5 - Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

background image

Wyświetlanie zdjęć i nagrań wideo

Aplikacja Album umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie nagrań wideo

zarejestrowanych aparatem, a także wyświetlanie podobnej zawartości zapisanej

w pamięci urządzenia. Wszystkie dostępne zdjęcia i filmy są wyświetlane w formie tabeli i

uporządkowane w kolejności chronologicznej.

1

Stuknięcie tej ikony pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji Album

2

Wyświetlanie pokazu slajdów zawierającego wszystkie obrazy lub tylko obrazy dodane do ulubionych

3

Przeciągnięcie lewej krawędzi ekranu w prawo pozwala otworzyć menu ekranu głównego aplikacji

Album

4

Zakres dat elementów w bieżącej grupie

5

Stuknięcie zdjęcia lub nagrania wideo pozwala je wyświetlić w widoku pełnoekranowym

6

Przewijanie ekranu w górę lub w dół pozwala przeglądać zawartość

Jak wyświetlać zdjęcia i nagrania wideo

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

Album.

3

Stuknij zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz wyświetlić. Jeśli zostanie

wyświetlony monit, stuknij pozycję .

4

Aby wyświetlić następne zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w lewo. Aby

wyświetlić poprzednie zdjęcie lub nagranie wideo, muśnij ekran w prawo.

Aby ustawić ekran tak, by obracał się automatycznie po odwróceniu na bok, stuknij pozycję

Obróć zawartość ekranu w menu Ustawienia > Wyświetlacz > Podczas obrotu urządzenia.

Jak zmienić rozmiar miniatur

Podczas oglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album rozsuń dwa

palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce, aby je pomniejszyć.

Jak powiększyć zdjęcie

Podczas oglądania zdjęcia rozsuń dwa palce, aby je powiększyć, lub zbliż dwa palce,

aby je zmniejszyć.

Jak obejrzeć pokaz swoich zdjęć

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi,

a następnie stuknij >

Pokaz slajdów, aby rozpocząć wyświetlanie wszystkich

zdjęć z albumu.

2

Stuknij zdjęcie, aby zakończyć pokaz.

106

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odtworzyć nagranie wideo

1

W aplikacji Album znajdź i stuknij nagranie wideo, które chcesz odtworzyć.

2

Stuknij pozycję .

3

Jeśli elementy sterujące odtwarzaniem nie są wyświetlane, stuknij ekran, aby je

wyświetlić. Aby je ukryć, ponownie stuknij ekran.

Jak wstrzymać nagranie wideo

1

Podczas odtwarzania nagrania wideo puknij ekran, aby wyświetlić elementy

sterujące.

2

Stuknij pozycję .

Jak przewijać film wideo do przodu i do tyłu

1

Podczas odtwarzania nagrania wideo stuknij ekran, aby wyświetlić elementy

sterujące.

2

Przeciągnij znacznik na pasku postępu w lewo, aby przewinąć do tyłu, w prawo,

aby przewinąć do przodu.

Jak dostosować głośność nagrania wideo

Naciśnij klawisz głośności.