Sony Xperia E5 - Gesturi de mărire

background image

Gesturi de mărire

Gesturile de mărire vă permit să măriţi porţiuni ale ecranului atingând uşor, de trei ori şi

succesiv, zona ecranului tactil.

Pentru a activa sau a dezactiva gesturile de mărire

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Accesibilitate > Gesturi pentru mărire.

3

Atingeţi uşor comutatorul pornit-oprit.

Pentru a mări o zonă şi pentru a o panorama pe tot ecranul

1

Asiguraţi-vă că este activată caracteristica

Gesturi pentru mărire.

2

Atingeţi uşor zona de trei ori, apoi trageţi continuu degetul pe ecran.