Sony Xperia E5 - Informaţii juridice

background image

Informaţii juridice

Sony F3311/F3313

Acest Ghid al utilizatorului este publicat de Sony Mobile Communications Inc. sau de o companie locală afiliată, fără

a implica vreo garanţie. Este posibil ca, în orice moment şi fără notificare, Sony Mobile Communications Inc. să

aducă îmbunătăţiri şi modificări la acest Ghid al utilizatorului ca urmare a erorilor de tipar, inexactităţilor privind

informaţiile curente sau perfecţionării programelor şi/sau echipamentelor. Aceste modificări vor fi totuşi încorporate

în noile ediţii ale acestui Ghid al utilizatorului. Toate ilustraţiile au exclusiv rol de prezentare şi este posibil să nu

descrie cu acurateţe dispozitivul de faţă.
Toate numele de produse şi de companii menţionate în acest document sunt mărci comerciale sau mărci

comerciale înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deţinătorilor

respectivi. Drepturile neacordate în mod explicit în prezentul document sunt rezervate. Accesaţi

www.sonymobile.com/us/legal/ pentru informaţii suplimentare.
Este posibil ca în acest Ghid al utilizatorului să se facă referiri la servicii sau aplicaţii furnizate de terţe părţi. Este

posibil ca utilizarea unor astfel de programe sau servicii să necesite înregistrări separate la furnizorii terţi şi să facă

obiectul unor termeni de utilizare suplimentari. În cazul aplicaţiilor accesate pe sau prin intermediul unui site Web

terţ, consultaţi în prealabil termenii de utilizare şi politica de confidenţialitate aplicabilă de pe site-ul Web respectiv.

Sony nu garantează disponibilitatea sau performanţele niciunui site Web sau serviciu oferit de terţe părţi.
Dispozitivul dvs. mobil are capacitatea să descarce, să stocheze şi să redirecţioneze conţinut suplimentar precum

tonuri de apel. Este posibil ca utilizarea unui astfel de conţinut să fie restricţionată sau interzisă de terţe părţi,

inclusiv, dar fără a se limita la restricţionarea impusă de legislaţia în vigoare privind drepturile de autor. Nu compania

Sony, ci dvs. sunteţi pe deplin răspunzător pentru conţinutul suplimentar pe care îl descărcaţi pe dispozitiv mobil

sau pe care îl redirecţionaţi de pe acesta. Înainte de a utiliza orice conţinut suplimentar, verificaţi dacă pentru scopul

în care intenţionaţi să îl utilizaţi există licenţă corespunzătoare sau orice alt fel de autorizaţie. Sony nu garantează

acurateţea, integritatea sau calitatea niciunui conţinut suplimentar, nici a conţinutului de la o terţă parte. În nicio

situaţie compania Sony nu va fi răspunzătoare în niciun mod pentru utilizarea necorespunzătoare din partea dvs. a

conţinutului suplimentar sau a altui conţinut de la o terţă parte.
Accesaţi

www.sonymobile.com pentru informaţii suplimentare.

Acest produs este protejat prin anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea

unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă în absenţa unei licenţe de la Microsoft.
Proprietarii conţinutului utilizează tehnologia de administrare a drepturilor digitale Windows Media (WMDRM) pentru

a proteja proprietatea intelectuală a acestuia, inclusiv drepturile de autor. Acest dispozitiv utilizează software

WMDRM pentru a accesa conţinut protejat prin WMDRM. Dacă software-ul WMDRM nu reuşeşte să protejeze

conţinutul, proprietarii conţinutului pot solicita firmei Microsoft să revoce abilitatea software-ului de a utiliza WMDRM

pentru redarea sau copierea conţinutului protejat. Revocarea nu afectează conţinutul neprotejat. Când descărcaţi

licenţe pentru conţinut protejat, sunteţi de acord că Microsoft are permisiunea să includă o listă de revocare

împreună cu licenţele. Proprietarii conţinutului vă pot solicita să faceţi un upgrade WMDRM pentru a accesa

conţinutul lor. Dacă refuzaţi un upgrade, nu veţi avea posibilitatea să accesaţi un conţinut care necesită acel

upgrade.
Acest produs deţine licenţă pe baza licenţelor de portofoliu pentru patent de vizualizare MPEG-4 şi AVC pentru uz

personal şi necomercial al unui consumator, în scop de (i) codare video în conformitate cu standardul de vizualizare

MPEG-4 („video MPEG-4”) sau standardul AVC („video AVC”) şi/sau (ii) decodare video MPEG-4 sau AVC, video

care a fost codat de un consumator implicat într-o activitate personală şi necomercială şi/sau a fost obţinut de la un

furnizor video autorizat cu licenţă MPEG LA de a furniza video MPEG-4 şi/sau video AVC. Nu se acordă şi nu se

transferă nicio licenţă în scopul altor utilizări. Informaţii suplimentare, inclusiv cele privitoare la utilizări de promovare,

de uz intern sau comerciale şi de obţinere a licenţei, pot fi obţinute de la MPEG LA, L.L.C. Consultaţi

www.mpegla.com. Tehnologia de decodificare audio MPEG Layer-3 deţine licenţă de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
COMPANIA SONY MOBILE NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO PIERDERE, ŞTERGERE ŞI/SAU

SUPRASCRIERE A DATELOR SAU FIŞIERELOR PERSONALE STOCATE PE DISPOZITIVUL DVS. (INCLUZÂND,

DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA PERSOANE DE CONTACT, PIESE MUZICALE ŞI IMAGINI), CARE REZULTĂ ÎN URMA

ORICĂREI ACTUALIZĂRI A DISPOZITIVULUI DVS. PRIN ORICARE DINTRE METODELE DESCRISE ÎN ACEST

GHID AL UTILIZATORULUI SAU ÎN ACEASTĂ DOCUMENTAŢIE. COMPANIA SONY MOBILE SAU FURNIZORII SĂI

NU ÎŞI ASUMĂ ÎN NICIO SITUAŢIE RĂSPUNDEREA TOTALĂ FAŢĂ DE DVS. PENTRU NICIO DAUNĂ, PIERDERE ŞI

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (CARE DERIVĂ DINTR-UN CONTRACT SAU PREJUDICIU, INCLUSIV, DAR

FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENŢĂ SAU ALTCEVA) CARE DEPĂŞEŞTE VALOAREA PLĂTITĂ EFECTIV DE DVS.

PENTRU DISPOZITIV.
© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
Toate drepturile rezervate.

131

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.