Sony Xperia E5 - Cuprins

background image

Cuprins

Noţiuni de bază.............................................................................. 6

Despre acest ghid al utilizatorului.........................................................6
Prezentare generală............................................................................ 6
Asamblare...........................................................................................7
Protecţia ecranului...............................................................................8
Prima pornire a dispozitivului............................................................... 8
De ce am nevoie de un cont Google™?..............................................9

Securitatea dispozitivului............................................................. 11

Cum vă asiguraţi că dispozitivul este protejat.................................... 11
Blocarea ecranului.............................................................................11
Deblocarea automată a dispozitivului.................................................13
Protejarea cartelei SIM...................................................................... 17
Găsirea numărului de identificare a dispozitivului................................18
Găsirea unui dispozitiv pierdut .......................................................... 18

Elemente de bază.........................................................................20

Utilizarea ecranului tactil.................................................................... 20
Blocarea şi deblocarea ecranului....................................................... 21
Ecranul principal................................................................................22
Ecranul Aplicaţii.................................................................................23
Navigarea între aplicaţii......................................................................24
Widgeturi.......................................................................................... 25
Comenzi rapide şi foldere.................................................................. 26
Fundal şi teme...................................................................................26
Efectuarea unei capturi de ecran....................................................... 27
Notificări............................................................................................27
Pictogramele din bara de stare..........................................................30
Prezentarea generală a aplicaţiilor..................................................... 32

Baterie şi întreţinere..................................................................... 33

Încărcarea dispozitivului.....................................................................33
Gestionarea bateriei şi a energiei....................................................... 34
Actualizarea dispozitivului.................................................................. 35
Întreţinerea utilizând un computer......................................................37
Spaţiul de stocare şi memoria........................................................... 38
Crearea unei copii de rezervă a conţinutului şi restaurarea acestuia... 39

Descărcarea aplicaţiilor................................................................ 43

Descărcarea de aplicaţii din Google Play™........................................43
Descărcarea de aplicaţii din alte surse...............................................43

Internet şi reţele............................................................................44

Navigarea pe Web.............................................................................44

2

background image

Setările pentru Internet şi MMS ........................................................ 44
Wi-Fi................................................................................................. 45
Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă.............................. 46
Controlul utilizării datelor....................................................................48
Selectarea reţelelor de telefonie mobilă..............................................49
Reţele virtuale private (VPN)...............................................................50

Sincronizarea datelor de pe dispozitiv......................................... 51

Sincronizarea cu conturile online....................................................... 51
Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®........................ 51

Setările de bază............................................................................53

Accesarea setărilor............................................................................53
Setările şi volumul sunetului...............................................................53
Modul Nu deranjaţi............................................................................54
Setările pentru ecran......................................................................... 55
Setări pentru aplicaţii.........................................................................56
Reiniţializarea aplicaţiilor.................................................................... 58
Daydream......................................................................................... 58
Setări de limbă.................................................................................. 59
Data şi ora........................................................................................ 59
Îmbunătăţirea redării sunetului........................................................... 59
Mai multe conturi de utilizatori........................................................... 60

Tastarea textului........................................................................... 63

Tastatura de pe ecran....................................................................... 63
Tastatura alfanumerică...................................................................... 64
Introducerea de text utilizând intrarea vocală..................................... 65
Editarea de text.................................................................................65
Personalizarea tastaturii de pe ecran................................................. 66

Apelarea....................................................................................... 68

Efectuarea apelurilor..........................................................................68
Primirea apelurilor..............................................................................69
Apeluri în desfăşurare........................................................................71
Utilizarea jurnalului de apeluri.............................................................71
Redirecţionarea apelurilor.................................................................. 72
Restricţionarea apelurilor................................................................... 72
Apelurile multiple............................................................................... 73
Apeluri pentru conferinţă................................................................... 73
Poştă vocală..................................................................................... 74
Apelurile de urgenţă.......................................................................... 74

Agendă......................................................................................... 76

Transferarea persoanelor de contact................................................. 76
Căutarea şi vizualizarea contactelor...................................................77
Adăugarea şi editarea contactelor..................................................... 78

3

background image

Adăugarea informaţiilor medicale şi a celor de contact în caz de
urgenţă............................................................................................. 79
Preferinţe şi grupuri........................................................................... 81
Trimiterea informaţiilor despre o persoană de contact........................81
Evitarea intrărilor duble în aplicaţia Persoane de contact....................81
Copierea de rezervă a persoanelor de contact.................................. 82

Mesagerie şi discuţii.....................................................................83

Citirea şi trimiterea mesajelor............................................................. 83
Organizarea mesajelor.......................................................................84
Apelarea dintr-un mesaj.....................................................................84
Setările pentru schimbul de mesaje................................................... 85
Mesageria instantanee şi chatul video............................................... 85

E-mail........................................................................................... 86

Configurarea serviciilor de email........................................................ 86
Trimiterea şi primirea mesajelor de e-mail.......................................... 86
Organizarea mesajelor de email.........................................................87
Setările contului de email...................................................................88
Gmail™.............................................................................................89

Muzică..........................................................................................90

Transferarea muzicii pe dispozitiv.......................................................90
Ascultarea muzicii............................................................................. 90
Meniul ecranului principal al aplicaţiei Muzică.................................... 92
Listele de redare................................................................................92
Partajarea muzicii.............................................................................. 93
Îmbunătăţirea redării sunetului........................................................... 93

radio FM....................................................................................... 95

Ascultarea la radio.............................................................................95
Canale radio preferate.......................................................................96
Setări sunet.......................................................................................96

Aparat foto................................................................................... 97

Fotografierea şi înregistrarea de clipuri video..................................... 97
Adăugarea poziţiilor geografice la fotografiile dvs...............................98
Setări generale pentru aparatul foto...................................................98
Setările aparatului foto.....................................................................100
Setările camerei video..................................................................... 103

Fotografii şi clipuri video în Album............................................. 105

Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video......................................105
Partajarea şi gestionarea fotografiilor şi a clipurilor video..................106
Editarea fotografiilor cu aplicaţia Photo editor.................................. 107
Editarea clipurilor video cu aplicaţia Editor video..............................108
Ascunderea fotografiilor şi clipurilor video........................................ 108
Meniul ecranului principal al aplicaţiei Album....................................109

4

background image

Vizualizarea fotografiile pe o hartă....................................................110

Clipurile video.............................................................................112

Aplicaţia Video................................................................................ 112
Transferarea conţinutului video pe dispozitiv.................................... 113
Gestionarea conţinutului video.........................................................113

Suport conectare........................................................................114

Partajarea conţinutului cu dispozitive DLNA Certified™................... 114
NFC................................................................................................ 115
Tehnologie fără fir Bluetooth®......................................................... 117

Aplicaţiile şi caracteristicile inteligente care vă economisesc

timp............................................................................................ 120

Utilizarea dispozitivului ca portofel................................................... 120
PC Suite..........................................................................................120

Călătorie şi hărţi......................................................................... 121

Utilizarea serviciilor de localizare...................................................... 121
Google Maps™ şi navigarea............................................................121
Utilizarea traficului de date atunci când călătoriţi..............................121
Modul pentru avion......................................................................... 122

Calendar şi ceas deşteptător..................................................... 123

Calendarul.......................................................................................123
Alarmă şi ceas.................................................................................123

Accesibilitate.............................................................................. 126

Gesturi de mărire.............................................................................126
Text mare........................................................................................ 126
Corecţie culori.................................................................................126
TalkBack......................................................................................... 126

Asistenţă şi informaţii juridice.................................................... 128

Aplicaţia Asistenţă........................................................................... 128
Sfaturi Xperia™............................................................................... 128
Resurse de asistenţă din meniuri şi aplicaţii..................................... 128
Rularea testelor de diagnosticare pe dispozitiv................................ 128
Repornirea, reiniţializarea şi repararea..............................................129
Ajutaţi-ne să ne îmbunătăţim software-ul.........................................130
Garanţia, rata de absorbţie specifică (SAR) şi orientări privind
utilizarea..........................................................................................130
Reciclarea dispozitivului...................................................................130
Informaţii juridice............................................................................. 131

5