Sony Xperia E5 - Navigarea între aplicaţii

background image

Navigarea între aplicaţii

Puteţi naviga între aplicaţii utilizând tastele de navigare, bara de preferinţe şi fereastra de

aplicaţii utilizate recent, care vă permite să comutaţi cu uşurinţă între toate aplicaţiile

utilizate recent. Tastele de navigare sunt tasta ecranului principal, tasta aplicaţiilor recente

şi tasta de revenire. Unele aplicaţii se închid atunci când apăsaţi pe tasta ecranului

principal pentru ieşire, în timp ce altele sunt întrerupte sau se pot rula în continuare în

fundal. Dacă funcţionarea unei aplicaţii este întreruptă sau dacă aceasta se execută în

fundal, puteţi continua de unde aţi rămas la următoarea deschidere a aplicaţiei.

24

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

1

Fereastra aplicaţiilor utilizate recent – deschideţi o aplicaţie utilizată recent

2

Tasta aplicaţiilor recente – deschideţi fereastra aplicaţiilor utilizate recent şi bara de preferinţe

3

Tasta ecranului principal – ieşiţi dintr-o aplicaţie şi reveniţi la ecranul principal

4

Tasta de revenire – reveniţi la ecranul anterior dintr-o aplicaţie sau închideţi aplicaţia

Pentru a deschide fereastra cu aplicaţiile utilizate recent

Apăsaţi pe .

Pentru a închide toate aplicaţiile utilizate recent

Atingeţi uşor şi apoi atingeţi uşor .

Pentru a deschide un meniu dintr‑o aplicaţie

În timp ce utilizaţi aplicaţia, apăsaţi .

Nu la toate aplicaţiile este disponibil un meniu.